"Miljöpåverkan har blivit en viktigare fråga"

Flexibla avtal, miljöhänsyn och co-working. Matilda Ivarsson, analytiker på CBRE, berättar om det senaste som händer på lokalhyresmarknaden i staden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-10-15 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Matilda Ivarsson på CBRE.
Bild: CBRE


Vilka är de senaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Göteborg?


– Intresset för moderna och flexibla lokaler är definitivt fortsatt stort. Många har i dag lokalbehov som inte går att lösa på ett bra och smidigt sätt då deras existerande lokaler inte är anpassningsbara och utbudet av nya lokaler är för litet. En del företag är dessutom så pass dynamiska och skiftande att dagens standardavtal på tre till fem år kan upplevas som för långt.

– Att co-working är en tydlig trend på marknaden är därför en ganska naturlig följd. I dag finns tre aktörer som erbjuder co-working i centrala Göteborg. Convendum slog upp sina dörrar på Avenyn i början av sommaren och nyligen öppnade såväl United Spaces som Regus upp i centrala lägen. Det som lockar med co-working är bland annat möjligheten till flexibla ytor och flexibla avtal men även evenemang som gemensamma after works, tillgång till loungemiljöer och möjligheten att skapa ett nätverk genom de olika företagen man delar lokaler med. Företagen kan då anpassa sig efter sina dagsbehov på ett helt annat sätt och trenden förväntas växa sig starkare med rykten om fler aktörer som vill etablera sig i Göteborg.

Vad efterfrågar hyresgäster som söker ny lokal?


– Som sagt så vill de flesta i dag sitta i moderna och flexibla lokaler. Det ställs högre och högre krav på arbetsplatsen och för att kunna locka nya medarbetare och behålla dem man har måste företagen sätta ett större fokus på just lokaler. Det har visat sig att miljöfrågan står högt upp på de anställdas listor över viktiga frågor när de väljer arbetsgivare. Då pratar vi om att jobba för ett företag med en tydlig miljöprofil som aktivt arbetar med frågan. Miljöpåverkan har därför blivit en viktigare fråga när företagen letar nya lokaler. De ställer högre krav på exempelvis energieffektivitet och materialval än tidigare.

– Företagen är också medvetna om att det deras medarbetare efterfrågar idag kan ändras imorgon. Därför har det, förutom utformning av lokaler, dessutom blivit viktigare med flexibla avtal som kan anpassas efter företagens behov. Ett avtal på tre till fem år känns för många allt för långt och normalt sker företagens behovsförändringar oftare än så.

Var i Göteborg är det mest populärt att etablera sig, och varför?


– Innerstaden är alltid populär, men det finns knappt några lokaler att hyra och bristen har lett till att företag måste söka sig till andra lägen, utanför innerstaden. Många företag har valt att etablera sig på Lind­holmen, som blivit ett slags centrum för innovation, men också där har lokalerna fyllts upp. Större företag söker sig till externa lägen, utanför centrum, med bra kommunikationsmöjligheter. Kommunikationsfrågan är viktig och med en växande stad kommer det med all säkerhet bli viktigare att nya knutpunkter skapas, med bra kommunikationer. Det syns redan ganska tydligt hur viktig just möjligheten att enkelt ta sig till arbetsplatsen är när man kollar på nya områden som exempelvis Region City och Gamlestaden.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att utvecklas under det närmsta året?


– Den närmsta tiden kommer troligtvis hyrorna fortsätta att stiga och det är egentligen andelen nyproduktion som kommer styra hyrorna. Under 2018 tillkommer blygsamma 35 000 kvadratmeter kontorsyta, där mer än hälften är uthyrt. Prognosen för 2019 är ännu blygsammare och ger endast drygt 15 000 kvadratmeter, där allt är uthyrt. Nyproduktionen bedöms inte kunna mätta efterfrågan, i alla fall inte innan 2020/2021. Efter det kan man bara spekulera.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration