"Det som lockar är ett innerstadläge med ett fullt serviceutbud"

Peter Olsson på Mölndalsbostäder om läget på lokalmarknaden i Mölndal.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-10-13 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Peter Olsson.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Peter Olsson, lokaluthyrare, Mölndalsbostäder


Vad är det mest spännande som händer i Mölndal just nu?


– Det tydligaste är att man nu ser att flera av de huskroppar som ska bilda en stor del av den nya innerstaden har kommit på plats. Just nu håller Mölndalsbostäder på att färdigställa det nya kvarteret Hajen som kommer att innehålla cirka 200 hyreslägenheter, stadsbibliotek, butiker, café och kontor. Även andra aktörer uppför ett stort antal bostäder i innerstaden. Ungefär hälften av bostadshyresgästerna i kvarteret Hajen har flyttat in och när det gäller ­lokalerna i kvarteret så flyttade Gateau in under våren och nu öppnar Capio en vårdcentral, BVC och rehab i fastig­heten. Näst på tur är stadsbiblioteket och Spec­savers som flyttar in i november/december.

Varför är det intressant för företag att etablera sig här?


– Den nya gallerian med kompletterande verksam­heter i innerstadsläget lockar tillsammans med alla nya bostäder. Det blir ett stort tillskott av bostäder nära innerstaden vilket skapar bra förutsättningar för handel. På kontorssidan har Mölndals innerstad uppmärksammats som ett intressant kontorsläge i och med att SCA valt att flytta hit. Det som lockar är ett innerstadsläge med ett fullt serviceutbud och den direkta närheten till kollektivtrafik. Till intilliggande resecentrum går det att pendla med buss, spårvagn, pendeltåg och fjärrtåg.

Hur skulle du beskriva hyresutvecklingen i området?


– I och med nybyggnationen av moderna och ändamålsenliga kontorslokaler i ett innerstadsläge så är hyresutvecklingen stigande. På butikssidan innebär den nya gallerian och övriga nybyggda lokaler att hyres­nivåerna generellt är på väg uppåt.

Hur tror du att Mölndal kommer att utvecklas framöver?


– Mölndals innerstad och områdena kring innerstaden är mycket intressanta, både med tanke på bostadstäder och lokaler. Planer finns på ytterligare utbyggnad av staden med ännu fler bostäder och lokaler i angränsning till innerstaden och till exempel Forsåker.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration