"Personalen en avgörande framgångsresurs"

En maximerad medarbetarupplevelse blir allt viktigare. Johan Zachrisson, Johan Hoff och Sören Arfwidsson på Cushman & Wakefield berättar här om trender på hyresmarknaden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-09-23 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Johan Hoff.
Bild: Cushman & Wakefield


– Personalen är en helt avgörande framgångsresurs i de flesta organisationer. Den som kan erbjuda en attraktiv arbetsplats har en fördel i kampen om sina medarbetares lojalitet och engagemang. När man utvärderar olika lokalalternativ bör man därför förutom hyra per kvadratmeter även beakta vilken produktivitet per kvadratmeter som lokalen möjliggör, och kanske till och med vilken upplevelse per kvadratmeter man erbjuder sina medarbetare.

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden just nu?


– Det är ingen hemlighet att medarbetarnas engagemang påverkar resultatet. Frågan är hur man uppnår det? Vid sidan av affärsmodeller, ledarskap och företagskultur, samt ersättning och andra förmåner, tittar nu många på arbetsplatsens utformning som ett sätt att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Ett bra kontor i ett bra läge skapar en positiv medarbetarupplevelse och i förlängningen ett ökat engagemang med positiv effekt på lojalitet, produktivitet och lönsamhet.

– En annan trend som sprider sig i marknaden är att vi ser hur det klassiska kontorshotellet återuppstår i modernt lounge-format som coworking-spaces. Här möts frilansare och småföretagare i den nya "gig-ekonomin", men även större företag. I storstäderna ser vi hur bland annat Google, Microsoft och Spotify hyr in sig i kreativa miljöer för att se och synas, och ta del av puls, nätverk och affärsmöjligheter.
Artikelbild

Sören Arfwidsson.
Bild: Cushman & Wakefield


– Skillnaden mellan coworking-spaces och traditionella kontorshotell är mer kulturell än fysisk, och ligger främst i betoningen av värdeord som "community" och "creativity". Det påverkar i sin tur både serviceerbjudandet och utformningen av lokalerna. Det är en glidande skala – ingen binär definition – många coworking-spaces erbjuder även traditionella, låsbara kontorsrum.

– Den ökade flexibilitet som coworking-spaces och kontorshotell erbjuder behövs när rörligheten i arbetsmarknaden ökar. En stor del av tillväxten sker i små och medelstora företag, som ofta inte har en aning om hur deras lokalbehov ser ut om tre eller fem år.

Var finns det lediga lokaler? Varför?


– Rumsindelade kontor i perifera lägen kommer i framtiden att bli i det närmaste obsoleta. Många lokalsökande företag prioriterar ett bra läge för medarbetare och kunder. Goda effektivitetstal i kvadratmeter per arbetsplats gör att kalkylen går ihop, trots en högre hyra per kvadratmeter och ambitiösa satsningar på en modern arbetsplatsutformning.

– Med jämna mellanrum dyker det upp lediga lokaler i moderna fastigheter i bra läge till följd av att hyresgäster får ändrade behov. Dessa vakanser fylls dock snabbt upp, medan däremot vakanser i perifera lägen kan stå tomma en längre tid. För den som har möjlighet att planera med något längre framförhållning kan nyproducerade kontorslokaler vara ett mycket attraktivt alternativ, då de erbjuder hög produktivitet och goda möjligheter att skapa en attraktiv arbetsplats. Tiden från beslut till inflytt kan dock vara avsevärt längre.
Artikelbild

Johan Zachrisson.
Bild: Cushman & Wakefield


Hur kommer hyrorna att utvecklas under det närmsta året?


– Till viss del beror det såklart på världsläget, och dess inverkan på ränta och konjunktur. Men oavsett externa faktorer tror vi att spreaden kommer att öka, med stigande topphyror. Betalningsviljan för en attraktiv produkt ökar när man istället för hyra per kvadratmeter jämför årskostnad och beaktar vilken produktivitet och upplevelse man får för pengarna.

– Det finns dock fortfarande ett "glastak" för topphyran för kontor någonstans mellan 2 000 och 2 500 kronor per kvadratmeter i alla större städer förutom Stockholm och Göteborg.

– Vid ombyggnad/förädling av befintligt är det ofta svårt att matcha nyproduktion med avseende på arbetsplatsens produktivitet. Det är därför främst i nyproduktion, samt i vissa befintliga fastigheter i mycket attraktiva lägen och med goda möjligheter att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, som topphyrorna kommer att fortsätta stiga.

Vilka områden kommer att utvecklas mest?


– I Norrköping kommer innerstaden att växa norrut med både bostäder och kontor. Stadens planer för Inre Hamnen, Butängen och området runt resecentrum är tydliga och känns helt i linje med vad företag och boende efterfrågar. Den koncentrerade stadskärnan mellan industrilandskapet och Inre hamnen skapar förutsättningar för ett levande gatuliv.

– I Linköping sker en fortsatt utveckling av området sydväst om innerstaden med Vallastaden, Ebbepark och Mjärdevi som motor. På längre sikt kommer utvecklingen nordost om Stångån och bygget av en ny station för Ostlänken att erbjuda attraktiva möjligheter i ett mer centralt läge.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration