"Det går riktigt bra för Göteborg"

Coworking blir allt mer populärt och hyresnivåerna kommer att stiga. Erik Norrman på NAI Svefa skriver här om den heta kontorsmarknaden i Göteborg.

Skriven av Erik Norrman 2017-06-09 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Erik Norrman.
Bild: NAI Svefa


Det har återigen blivit dags att fatta pennan och skriva ned några rader om Göteborgs kontorsmarknad. Tänkte först försöka undvika upprepning från förra gången det begav sig men faktum är att det är rätt svårt att undvika. Kontorsmarknaden i Göteborg är fortsatt mycket het om än kanske ännu hetare än sommaren 2016. Man behöver inte vara fastighetskonsult för att dra slutsatsen om att det är moderna och yteffektiva kontorslokaler i centrala och kommunikationsnära lägen som efterfrågas mest.

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden just nu?


– Vi ser ett fortsatt ökat intresse på flexiblare kontors­lösningar och aktivitetsbaserade arbetsplatser. En trend som växer sig allt starkare med tanke på önskan om flexibilitet är coworking och där noteras två större uthyrningar under den senaste tiden. Företaget Convendum öppnar till sommaren 2017 upp portarna till 5 000 kvadratmeter kontorslokaler i Wallenstams fastighet på Avenyn. I april kommunicerade Castellum att de hyrt ut lokaler på Östra Hamngatan till företaget United Spaces som likt Convedum erbjuder kontors­hotell med flexibla arbetsplatser för varierande behov.

Vakansgraden i Göteborgs CBD har ganska länge varit väldigt låg. Vad innebär detta för marknaden?


– En låg vakansgrad har drivit på hyresutvecklingen i staden och där nyproduktionen varit mest drivande. Under det senaste året ser vi dock att hyrorna i det äldre beståndet har börjat stiga mer än tidigare. En alltför låg vakansgrad är inte att föredra då det skapar svårigheter för fastighetsägare att i dagsläget kunna erbjuda hyresgäster nya lokaler eller ersättningslokaler. I värsta fall kan det bli så att Göteborg riskerar att tappa aktörer, både befintliga och nya.

Hur kommer hyresnivåerna att utvecklas framöver?


– Det går för närvarande riktigt bra för Göteborg. AB Volvo och Volvo Cars redovisar rekordresultat vilket givetvis är något som påverkar näringslivet i stort och även fastighetsmarknaden i staden. Det planerade nytillskottet av kontor är också relativt lågt under de kommande ett till två åren vilket talar för en fortsatt stark hyresmarknad. Fortsätter sysselsättningen att ligga på nuvarande nivåer samt att inget oförutsett händer i vår omvärld är vår bedömning att vi kommer att se stigande hyresnivåer under 2017 både avseende nya lokaler och i det äldre beståndet.

Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet för närvarande? Varför?


– Den starka hyresmarknaden tillsammans med det låga utbudet gör att det är stor efterfrågan inom flera områden i Göteborg vilket gör det svårt att lyfta fram just ett specifikt område. Ett område som dock har utvecklats starkt under den senaste tiden är Lindholmen. Här ser vi både ökade hyror och sjunkande vakanser. Delmarknaden har också uppvisat mycket hög aktivetet på transaktionsmarknaden med fyra större fastighetsaffärer under det senaste året varav den senaste avser Platzers förvärv av en nybyggd kontorsbyggnad om 9 000 kvadratmeter fullt uthyrd till Volvo Cars och Autolivs samägda bolag Zenuity. Säljare är Skanska som startade bygget helt på spekulation vilket säger en hel del om hyresmarknaden i Göteborg i allmänhet och Lindholmen i synnerhet. Att hyresgästen blev ett bolag kopplat till fordonsindustrin är inte särskilt förvånande och visar i övrigt på ett fortsatt bra tryck inom fordonsindustrin. Det ser ut att hända mycket på Lindholmen framöver och där bland annat planerna på en linbana tillsammans med Sernekes projekt Karlastaden kommer lyfta delmarknaden än mer. En annan delmarknad som växer i attraktivitet och som har ett riktigt bra kommunikationsläge är Gamlestaden och där Platzer för närvarande uppför cirka 17 000 kvadratmeter kontorslokaler. Den delmarknad där det kanske kommer tillkomma flest kontorslokaler inom de närmaste åren ser ut att vara Gårda. Här har både Platzer (tillsammans med NCC) och Skanska planer på nya kontor. Projekten är riktigt stora och där Platzer planerar för en kontorsbyggnad om 30 000 kvadratmeter och Skanska en byggnad om 40 000 kvadratmeter. Som om inte dessa projekt vore nog så har även Wallenstam planer på nya kontor inom delmarknaden. Gårda är lättillgängligt och ligger lite utanför alla kommande infrastrukturprojekt i staden vilket i det korta perspektivet kan vara en fördel. Området vid och kring centralstationen med Jernhusens Region City i spetsen är givetvis, enligt vår bedömning, annars det attraktivaste området för kontorsetableringar framöver. Återstår att se vilka projekt som kommer att färdigställas först samt hur marknaden kommer att klara den stora volym som kan komma att färdigställas under en relativt snäv tidsperiod kring 2020-2021. Hur kommer äldre och mindre flexibla kontor att klara sig? Sannolikt kommer inte alla planer att realiseras samtidigt men det kan konstateras att det råder en febril aktivitet och att marknadens aktörer kraftsamlar. Återstår att se vem eller vilka som blir klara först.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration