"Efterfrågan kommer alltid vara hög kring Stockholms innerstad"

Efterfrågan inom kontorssegmentet är särskilt stark, men även handelslokaler är eftertraktade. – Efterfrågan på handelslokaler är hög i rätt lägen. Sveriges detaljhandel fortsätter att växa och visar på positiva siffror, säger Gustaf Lettström, analytiker på JLL.

Skriven av Anthon Näsström 2016-10-14 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Gustav Lettström, JLL.
Bild: JLL


Gustaf Lettström märker att tillväxten inom Stockholms innerstad är fortsatt stark. Marknaden har sedan lång tid tillbaka passerat nivåer som bevittnades före finanskrisen i slutet av förra decenniet. Dessutom tangerar CBD de rekordnivåer som var före IT-kraschen.

Vad tycker du präglar lokalhyresmarknaden i Stockholm i dag?


– Mellan 2010 och 2015 var hyrestillväxten relativt låg, 12,5 procent för perioden. Nu har dock hyresnivån i CBD tagit fart på riktigt, under första halvåret 2016 var tillväxten 29 procent på årsbasis. Tillväxten drivs av ökad efterfrågan, vilket främst beror på den högkonjunktur många branscher går in i samt det begränsade utbudet i CBD.

Hur är efterfrågan på kontors- och handelslokaler generellt i regionen?


– Efterfrågan är särskilt stark inom segmentet kontor, under första halvåret 2016 uppgick nyuthyrningsvolymen till cirka 250 000 kvadratmeter, vilket är en bra bit över genomsnittet per halvår kring 200 000 kvadratmeter. Aktiviteten är främst hänförbar till delmarknaderna CBD och Övriga Innerstaden men även Närförort.

– Efterfrågan på handelslokaler är hög i rätt lägen. Sveriges detaljhandel fortsätter att växa och visar på positiva siffror, vilket bidrar till ökad aktivitet inom sektorn. I CBD är det främst stark efterfrågan kring de mest centrala gångstråken och när det gäller handelsanläggningar efterfrågas väl etablerade köpcentrum eller detaljhandelsplatser med hög omsättning, Täby Centrum och Barkarby är bra exempel. Branschen är dock inne i en viss förändringsfas där olika handelsaktörer går mot olika håll för att möta e-handelns utveckling. Vissa aktörer skalar ner antalet butiker och minskar den totala handelsytan samtidigt som andra aktörer etablerar fler enheter och vill skapa större butiker.

Var vill man helst sitta?


– Efterfrågan kommer alltid vara hög kring Stockholms innerstad, företag vill sitta centralt med god kommunikation och bra service för att kunna attrahera rätt arbetskraft. Söker företag större lokaler är det utbudet samt företagens betalningsvilja som styr var de vill sitta. Annars är det svårt att generalisera var företag vill sitta, naturligt söker sig exempelvis IT-företag till Kista samtidigt som företag inom juridik och konsultsektorn gärna sitter centralt i CBD. Av de övriga delmarknaderna är Solna attraktivt, främst Arenastaden. Delmarknaden kan bättre tillgodose stora företags behov.

Var finns det lediga lokaler?


– Statistiskt sett har Kista fortsatt högst vakansgrad. I förhållande till andelen yta är det inom delmarknaden Övriga Innerstaden, cirka 230 000 kvadratmeter kontorsyta finns tillgängligt. I övrigt är det som tidigare, utbudet av lokaler i Stockholms innerstad är främst mindre och uppemot 1 000 kvadratmeter. Letar företag större ytor är det närliggande delmarknader utanför tullarna.

Vilka utvecklingsprojekt i Stockholmsregionen ser du som mest intressanta och varför?


– Urban Escape är ett viktigt projekt, samt utvecklingen av Slussenområdet. Det ska även bli intressant att följa Pembrokes utveckling av Hästen 21, Passagenhuset. Alla dessa projekt kommer tillföra både nya handelsytor och kontorslokaler samt modernisera stadskärnan och skapa förnyelse. I övrigt är det intressant att följa de nyproduktionsprojekten som byggs på spekulation.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras under året?


– Fortsatt tillväxt inom Stockholms innerstad men framförallt i CBD, drivet av låg vakansgrad, relativt liten andel nyproduktion samt stark efterfrågan. Stockholm har god regional tillväxt och företagsklimatet visar på positiv utveckling, vilket efterfrågan på lokaler visar. I CBD kan vi förvänta oss en hyrestillväxt kring tio procent mellan andra kvartalet och fjärde kvartalet 2016. Inom delmarknaden Övriga Innerstaden och Solna finns det också utrymme för viss hyrestillväxt. Det ska även bli intressant att se hur hyresnivåerna i Söderort kommer utvecklas den närmsta tiden, Marievik och Globen har sett en ökad efterfrågan samtidigt som vakansgraden inom delmarknaden Närförort sjunkit till en rekordlåg nivå.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration