"Fokus skiftas till de anställda"

Trenden med stigande hyresnivåer misstänks fortsätta och verksamhetsanpassade arbetsplatser blir allt viktigare, menar Magnus Johansson på Tenant & Partner.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-06-07 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Magnus Johansson.
Bild: Tenant & Partner


Vilka tendenser ser ni på hyresmarknaden just nu? Hur beskriver ni efterfrågan på Göteborgsmarknaden?


– Den mest påtagliga tendensen på Göteborgs hyresmarknad är det fortsatt låga utbudet av kontorslokaler. Situationen är densamma på flera delmarknader men är mest påtaglig när det gäller moderna kontorslokaler i relativt centrala delar av staden. I kombination med den för närvarande starka konjunkturen skapar detta svårigheter för företag när det gäller att hantera sin lokalförsörjning.

– Den största efterfrågan ser vi allt jämt fortsatt i de mest centrala delarna (CBD och övriga innerstaden). Svårigheterna med att hitta passande lokaler i dessa områden har emellertid bidragit till att andra delmarknader fått en skjuts i sin utveckling. Företag får helt enkelt omvärdera sina prioriteringar för att möta den nuvarande marknadssituationen. Även om utbudsbristen är en påtaglig orsak till att företag väljer att etablera sig utanför de mest centrala delarna av staden så finns det även andra faktorer som spelar in. Många företag ser positiva aspekter med de aningen mer perifera lägena kopplat till de anställdas transport till och från jobbet. Flera delmarknader erbjuder i dag väl fungerande kollektivtrafik, goda parkeringsmöjligheter samt bra access till större leder.

Vad anser företagen är viktigast när de inleder ett lokalprojekt?


– Under de senaste åren har vi sett ganska tydliga ­tendenser på att fokus i lokalprojekt skiftas från själva lokalen i riktning mot människan/de anställda. Drivkraften är ofta att skapa den "verksamhetsanpassade arbetsplatsen" där de anställdas möjligheter att utföra en variation av arbetsuppgifter står i centrum. Själva lokalen ses som ett verktyg för att uppnå detta.

– En effekt av detta skifte är att en lokals potential när det gäller att möta ett specifikt företags behov får större utrymme i selekteringsprocessen. Detta på ­bekostnad av andra aspekter så som till exempel det geografiska läget.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att på­verkas den närmsta tiden?


– Trenden med stigande hyresnivåer kommer sannolikt fortsätta ett tag till, en marknad där efterfrågan är högre än utbudet utvecklas vanligtvis i den riktningen. En avgörande faktor som kan verka i motsatt riktning är nyproduktionstakten där vi börjar se positiva tendenser. Ett högre tillskott av ny, modern kontorsyta kommer tacksamt att tas emot av marknaden. Den höga absorptionen som är gällande på marknaden i dag kommer emellertid bidra till att effekter på vakans­grader respektive hyresnivåer kommer att dröja.

Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet just nu? Varför?


– Ulleviområdet och området längst Mölndalsvägen har stigit i popularitet de senaste åren. I takt med att ett antal större nyproduktionsprojekt har färdigställts har dessa områden fått en nystart och ses numera som intressanta alternativ för flera företag. Även planerna för Gamlestaden väcker intresse men där måste processen fortskrida ytterligare några snäpp innan företagen börjar förhålla sig till detta som ett reellt alternativ. Detsamma gäller området kring Mölndals Bro.

– För lokaler i områden så som Gårda, Inom Vallgraven, Avenyn och Norra Älvstranden är situationen relativt oförändrad med en hög efterfrågan och ett lågt utbud.

Några goda råd till företag som söker nya lokaler i Göteborgsområdet?


– Klargör en tydlig målbild och etablera en strukturerad arbetsprocess för att nå ditt. Sätt av tid och resurser. Säkra upp bransch- och marknadskunskap (extra viktigt när marknaden ser ut som den gör i dag). Tillse en behovsstyrd upphandling av lokaler samt att erforderlig teknisk och hyresjuridisk kompetens finns tillgänglig.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration