"Det aktivitetsbaserade kontoret har kommit för att stanna"

Det aktivitetsbaserade konceptet fortsätter att vara efter­frågat på kontorsmarknaden, enligt Fredrik Ramner på Niras. – Dock gäller det att först noggrant analysera organisationens behov av vilket arbete som ska bedrivas i lokalerna, säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-04-26 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Fredrik Ramner.
Bild: Nitas


Fredrik Ramner ser ett fortsatt tryck på lokalsökningar inom de stationsnära områdena Hyllie och Malmö Centralstation. Vad gäller hyres­nivåerna så tror han inte på några större förändringar under 2016. Det är fortfarande ett relativt stort utbud på lokaler inom de intressanta områdena som därmed skapar fortsatt konkurrens på lokalmarknaden.

Vilka trender ser du på kontorsmarknaden i Öresund?


– Intresset av att arbeta i en aktivitetsbaserad miljö är en fråga som är mycket intressant för många företag och andra organisationer, som till exempel myndig­heter. Intresset kvarstår alltså och frågan är aktuell i princip i alla de lokalstrategiska projekt vi jobbar med på Niras. Därmed inte sagt att samtliga analyser leder till att företaget/organisationen beslutar sig för ett aktivitets­baserat arbetssätt och därmed anpassar lokalen för att stödja en aktivitetsbaserad lösning. Men helt klart är att en större mängd tar detta beslut om förändring.

Vilka företag lämpar sig det aktivitetsbaserade konceptet bäst för?


– Det passar i många organisationer, men främst företag som önskar ökad kommunikation, kunskapsutbyte och möjlighet till bättre samverkan mellan medarbetarna. Och inte minst en ökad arbetsglädje på arbetsplatsen, säger han och fortsätter:

– Det gäller dock att noggrant analysera organisationens behov av vilket arbete som ska bedrivas i lokalerna och hur lokalen ska utformas för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att kunna utföra arbetet.

Vad bör man tänka på om man funderar på ett aktivitetsbaserat arbetssätt?


– Det viktigaste är att ha god tid för att göra en grundlig analys på vilken typ av arbete, eventuellt andra ­aktiviter samt i vilken omfattning som allt ska bedrivas i lokalen. Hur ska lokalen planeras för att på bästa sätt kunna möta arbetssättet? Det är även mycket viktigt att övergången till ett aktivitetsbaserat kontor inte bara handlar om ett lokalprojekt utan även till stor del om ett förändringsprojekt. Stor vikt bör läggas på att alla medarbetare ska känna trygghet i den nya lösningen. Glöm heller inte bort tekniken, något som man bör arbeta med tidigt i projektet. Med dagens teknikmöjligheter så ökar även mobiliteten och flexibiliteten med att kunna utföra olika arbetsuppgifter i olika lokalmiljöer, som naturligtvis även är en förutsättning för denna typ av kontorslösning. Det gäller att så effektivt som möjligt ställa om lokalytorna till andra användnings­områden.

Hur länge tror du den här trenden kommer att hålla i sig?


– Jag tror inte detta är en trend längre. Det aktivitets­baserade kontoret har kommit för att stanna, nu ­väntar snarare en fortsatt utveckling av konceptet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration