"Ökad efterfrågan på större kontorslokaler"

En hög aktivitet på marknaden ­bäddar för ett intressant år. Christoffer Bladh Nord, Rasmus Östlund och Rozana ­Yevno Eriksson på ­Colliers ger sin bild av lokalhyresmarknaden i Göte­borg.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-20 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka tendenser ser ni på hyresmarknaden just nu? Vad för slags lokaler är det störst efterfrågan på?

– På kontorsmarknaden är det just nu stor efterfrågan på flexibla lokaler i centrala Göteborg. Dock börjar man ana en viss oro kring kommande byggnationer och många söker sig då mot Gårda och Mölndal då dessa lägen fortfarande är relativt centrala men ses som områden som inte kommer påverkas nämnvärt av byggnationerna. Även Gamlestaden är ett område som ökar i popularitet, många nya bostäder planeras i området och det nya resecentret underlättar kommunikationerna vilket ytterligare ökar områdets attraktivitet.

– Storleksmässigt ser vi en ökad efterfrågan på större kontorslokaler. Många företag tycks ha tagit tag och sett över sitt lokalbehov under slutet av 2015 för att nu gå ut och söka nya och större lokaler.

– Inom industri och logistik på Colliers har vi en hel del förfrågningar som sträcker sig från 1 000 kvadratmeter till 30 000 kvadratmeter i lägen från Mölndal, Hisingen och Mölnlycke. Som alltid är södra Göteborg av stort intresse men tyvärr finns det inte mycket att erbjuda. Kunderna varierar men främst tredjeparts­logistik och en del varuägare.

– Det är relativt hög aktivitet på marknaden vilket bäddar för ett intressant år. Förhoppningsvis kommer det i slutet av året ha skett flertalet uthyrningar inom industri och logistik. Spännande om det landar något i den nya logistikparken på Hisingen.

Hur tror ni att hyresnivåerna kommer att på­verkas det närmaste året?

– En fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler i centrala Göteborg i kombination med ett lågt utbud av dessa kommer troligtvis göra att hyrorna fortsätter att stiga något under det närmaste året. Beroende på hur utfallet blir av infrastruktursatsningen i Göteborg kan de områden som i dagsläget anses som mindre attraktiva komma att ses som mer attraktiva och hyrorna följer därefter.

– Det finns ett visst surr om att hyresnivåerna pressas lite när det kommer till logistik. Framför allt är det hård konkurrens om de nya och större etableringarna och företagen är mer medvetna för varje år som går. Man jämför sina alternativ och framför allt för tredje­partsaktörer så gäller det att få ihop kalkylen mot kund, varför man ofta hoppas på att få ner hyresnivån en del. Med så mycket planerade ytor som är på gång är det möjligt att utvecklare eller fastighetsägare gör allt man kan för att få in en hyresgäst.

Hur beskriver ni efterfrågan på Göteborgs­marknaden för närvarande?

– Efterfrågan är för närvarande hög, men som tidigare nämnts kan områden som i dagsläget efterfrågas få det något tuffare under de närmaste åren beroende på hur infrastrukturprojekten går, medan andra områden då lär få ett uppsving.

– För industri och logistik finns det alltid bra efterfrågan på 1 000 till 5 000 kvadratmeter och det cirkulerar en del större på över 20 000 kvadratmeter som vaknat till liv under 2016.

Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet för närvarande? Varför?

– Gårda och Mölndal är två områden inom kontor där efterfrågan ökar i dagsläget. Detta beror troligtvis på att flera fastighetsägare satsar i just dessa områden och många hus renoveras och nya projekt planeras.

– Hisingen stiger i popularitet på grund av att det finns mark tillgänglig, närhet till hamnen och mycket planerad produktion. Det ska till exempel färdigställas 71 000 kvadratmeter logistikyta på spekulation inom det närmsta vilket gör det enkelt att presentera något mot lokalsökare i detta segment.

– Utöver detta så är Mölnlycke och Borås otroligt ­populära områden. Framför allt för dem som inte vill över på Hisingen.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Göteborg som näringslivsstad?

– Ett problem för Hisingen trots allt positivt som är på gång är att företag som söker etablering inom den närmsta tiden upplever att det är otroligt omständigt att etablera sig där på grund av trafik, kollektivtrafik och så vidare. Men det ska hända mycket framöver så vi är övertygade om att det kommer att bli bättre.

Några goda råd till företag som söker nya lokaler i Göteborgsområdet?

– Utvärdera företagets arbetssätt från grunden för att inte fastna i gamla hjulspår. Många företag söker lokaler efter hur de har arbetat tidigare, men för att få en effektiv kontorslösning bör arbetssättet utvärderas vid en flytt, det som fungerade bra i går kanske kan fungera bättre på ett annat sätt i morgon.

– Mer en uppmaning än ett gott råd från industri och logistik på Colliers till företag som behöver stora ytor men tvekar på Hisingen är att tänka såhär; det kommer en logistikpark i Göteborg, med moderna och effektiva fastigheter och spännande företag samlade på en plats. Det är i vår värld givet att företag inom logistik, transport, lagerhantering ska sitta där. För mindre behov finns det även nybyggnation på gång i Mölnlycke.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration