Kontorsmarknaden hetare än någonsin

Sveriges ekonomi går från klarhet till klarhet, vilket återspeglas på kontorsmarknaden i Stockholm där man nu har uppmätt de högsta hyresnivåerna hittills. Detta enligt Cecilia Carlstedt på Nordier som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i huvudstaden.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-04-06 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vad tycker du präglar lokalhyresmarknaden i Stockholm i dag?

– Det råder en generell brist på kontorslokaler i Stockholm i dag. Många företag är ute och letar och oavsett om de söker 100 kvadratmeter eller 1000 kvadratmeter så är flyttorsaken oftast att företaget expanderar. Många passar även på att "uppgradera" sitt kontor med ett bättre kommunikativt läge, en modernare framtoning och teknik, samt en tydligare profilering av företaget.
Artikelbild

– Generellt har de lokalsökande företagen blivit mer vana att ta hjälp utifrån då man söker och iordningställer sitt kontor. Det handlar om allt från konsulter som hjälper till med lokalsökning och avtalstecknande, via renodlade flyttprojektledare, till inredningsarkitekter och organisationskonsulter som hjälper till att konceptualisera kontoret och arbetssättet, så att det speglar de värden som företaget står för. Kontoret har blivit en konkurrensfaktor såväl vid rekrytering som i affärer.

Hur är efterfrågan på kontor generellt i regionen?

– Svensk ekonomi utvecklades starkt under 2015 och den utdragna lågkonjunkturen efter finanskrisen är på väg in i en högkonjunktur. I årstakt ökade BNP med 3,9 procent under 2015, vilket placerar Sverige i toppskiktet bland OECD-länderna.

– Detta har bland annat lett till att kontorsmarknaden i Stockholm är hetare än någonsin. Hyresnivåerna har stigit och de högsta nominella hyresnivåerna någonsin har uppnåtts under de senaste månaderna.

I vilka områden vill man helst sitta?

– Efterfrågan på kontor är som störst där man kan erbjuda bra kommunikationer och fin närservice. De lägen som har spårbunden trafik är klart starkast men att ha god access till flyg och fjärrtåg är också viktigt för många.

– Innerstaden har en stark dragningskraft, vilket märks både på vakansgrader och hyresnivåer. För ett par år sedan vaknade området kring centralstationen till liv som kontorsmarknad och dessa kvarter har behållit sin popularitet bland företagen.
"För ett par år sedan vaknade området kring centralstationen till liv som kontorsmarknad och dessa kvarter har behållit sin popularitet bland företagen."
– I takt med att staden växer förändras även förhållandet till närförorter som Liljeholmen, Solna och Globen, vilka räknas allt mer som en del av innerstaden. Gränserna för staden flyttas ut och med detta ökar efterfrågan på kontor även här.

Var finns det lediga lokaler?

– Vakanserna i Stockholm med omnejd har minskat under det gångna året. Nyproduktionen är relativt låg, vilket talar för att vakansgraden kommer att kunna sjunka ytterligare.

– I ytterområdena kan man hitta en hel del större vakanser. Ofta är det byggnader från 1960–1980-talet i lägen som gör sig bäst för den bilburne besökaren. Men visst finns det en hel del kontorsvakanser både i innerstaden och närförort. Om man har god framförhållning och söker stora, sammanhållande ytor så finns det både byggrätter och ROT-projekt som kommer, bland annat i City, Solna, Kista och Värtan.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras under året?

– Hyrorna har gått stadigt uppåt de senaste åren och i CBD har kontorshyrorna stigit med nästan 20 procent bara under det senaste året. Så länge som den globala ekonomin är stabil ser vi inga tecken på nedgång.

Vilka planerade infrastruktursatsningar tycker du är viktigast för lokalhyresmarknaden och varför?

– Närmast i tiden har vi Citybanan, vilken kommer att ge ökad kapacitet och bättre punktlighet för pendeltågen. Den nya stationen vid Odenplan kommer att göra skillnad. Inte bara för närområdet utan även för nya Hagastaden och för de som bor och arbetar i Solna, vilka får ytterligare förbättrad kollektivtrafik. Trafikstart är 2017.

– En stor sak för stockholmarna blir ju även utbyggnaden av tunnelbanans blå och gula linjer. Projektet omfattar två mil spårväg och tio stationer. Först ut är Barkarby, vilket såklart kommer att ha en positiv inverkan på den delmarknaden men Stockholm som helhet påverkas nog starkare av den gula linjen från innerstaden till Arenastaden, vilken kommer att avlasta Solnas allt mer pressade trafiksituation på ett mycket välkommet sätt.

– 2018 startar bygget av blå linje till Nacka och Söderort. Både Sickla och Nacka forum har då potential att få kontorsmarknader lika starka som till exempel Liljeholmen.

– Både gula linjen till Solna och den blåa till Nacka kommer att stärka mönstret av att innerstaden växer ut över närförort. Solna är redan i dag en mycket stark region på kontorsmarknaden. Nacka har en lite mer lokal kontorsmarknad med en relativt stor andel mindre företag. Detta tror jag kommer att förändras då området knyts ihop med övriga tunnelbanenätet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration