"Hyresutvecklingen är på väg uppåt"

Anders Strömlid på Estate Concierge beskriver en efterfrågan som är starkare än den har varit på 30 år och önskar en lyhörd kommun. Här ger han sin syn på lokalhyresmarknaden i Östergötland.

Skriven av Anders Strömlid, Estate Concierge 2016-04-04 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Artikelbild

Anders Strömlid, Estate Concierge
Bild: Henrik Witt


När det gäller trender på hyresmarknaden upplever vi att företag siktar på modernare lokaler. De är beredda att betala för högre kvalitet. Dessutom uppfattar vi att många lägger ner tid på att optimera sin verksamhet tillsammans med de lokaler de flyttar till. Det vill säga: optimerade lokaler med högre standard. En annan trend lokalt i Norrköping är också att medvetenheten kring Ostlänken, som bidrar till en ökad rörelse från de områden som ligger inom den korridor som anvisats avseende dragning av nya spår. Attraktionskraften har däremot ökat kring de områden som ligger strax intill det nya resecentrumet.

På väg uppåt


Hyresutvecklingen är sedan några år tillbaka på väg uppåt. Efter många år av relativt låga nivåer i Norr­köping har vi sett en rejäl svängning uppåt under den senaste fyra-femårsperioden. Vår uppfattning är att den fortsatt starka efterfrågan kommer att bidra till att den trenden håller i sig.

Undantaget här är äldre industri- och lagerbyggnader i lägen som i dag inte kan eller ska ställas om till kontor eller bostäder. Här finns ett fortsatt överskott och fortfarande ganska pressade hyror. Man kan fråga sig om inte en del av dessa byggnader borde ersättas med modernare och effektivare enheter. Kalkylen att riva och bygga nytt går dock inte ihop sig riktig än i och med rådande hyresnivåer i det segmentet.

Starkare efterfrågan


Efterfrågan på lokaler är i dag starkare än den varit under 30 år. Givetvis är Linköping och Norrköping de orter som har högst efterfrågan. Tillgång på alternativ och arbetskraft samt kommunikationer bidrar till detta. Urbaniseringen kommer att fortsätta. Undantag är säkert mindre orter som har enskilt starka industrier, såsom Finspång. Där bygger efterfrågan dock helt och hållet på utvecklingen i de stora bolag som verkar på orten.

Den viktigaste frågan för att ha en fortsatt positiv utveckling i vår bransch, som även involverar bygg- och installationssidan, är kommunernas förståelse för deras roll. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att utvecklingen drivs av företag som har en stark efterfrågan och fastighetsägare som har viljan att utveckla fastigheter. Detta görs i dag trots myndigheternas begränsade kapacitet. Jag tar Norrköpings kommun och deras långa handläggningstider avseende planärenden som exempel, där jag anser att det inte är acceptabelt att hamna i processer med planärenden där ärenden inte kan påbörjas på flera år. Efterfrågan är på plats och investerarna finns. Den kostnad som en detaljplan bär, belastas den som vill få igenom den. Det finns ­således inget argument mot att få igenom så många detalj­planer som möjligt.

Inom detta område finns flera idéer och förslag på lösningar. Här önskar jag en lyhörd kommun och en idé kan vara att anställa duktiga konsulter till sin hjälp.

Det finns en stor respekt för de handläggningstider som redan finns inbyggda i planprocessen. Det finns en stor respekt för att hålla sig till det regelverk som lagstiftats. Det finns däremot inte förståelse eller ­acceptans för att ärendet inte behandlas i rimlig tid. Branschen, som faktiskt driver utvecklingen av staden, förtjänar bättre i den här frågan.

Råd till de som söker lokaler


Tid. Se till att vara ute i god tid. Sammanställ behovet och vänd er till fastighetsägarna. Tillsammans tar vi fram rätt lokaler. För att få till det optimalt kan det krävas en del. Byggprocessen blir i dag allt mer tidspressad. Resultaten och planeringen kan bli lidande. Förfrågningar och iordningställanden som inte är satta under extrem tidspress är sällsynta i dag.

Tid medger många fördelar. Att kunna gå igenom ett lokalprogram, anpassa lokalen och få till optimala lösningar tar tid. Resultatet blir garanterat också bättre.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration