Röster om Centrum: Flexibla ytor efterfrågas

Två fastighetsägare om lokalhyresmarknaden i Göteborgs centrum

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-02-04 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Christoffer Verschuur, uthyrare, Wallenstam


Vad efterfrågas mest på lokalmarknaden i centrum just nu?

– Min personliga bild är att det är de mindre ytorna som är mest eftertraktade i nuläget. Den generella lokalutformningen som efterfrågas är fortfarande den öppna planlösningen med gott ljusinsläpp. Det är återkommande att vi öppnar upp ytor från cellkontor till storrum eller öppna landskap för nya hyresgäster och som kompletteras med tysta rum för möten eller samtal. Varför denna trend står sig beror troligen på kostnads- samt organisationsfördelarna det ger då man får in mer personal på en mindre och mer flexibel yta.
Artikelbild

Christoffer Verschuur
Bild: Wallenstam


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i ­centrum?

– Som jag ser det handlar det främst om möjligheten att attrahera rätt personal. I ett centralt läge får personalen en varierad miljö där det går att växla arbete och privatliv på ett smidigt sätt. Om man vill äta något speciellt till lunch är utbudet stort samtidigt som man efter en lång dag enklare kan tänka på annat genom att ta till exempel shoppingstråket längst Vallgatan tillbaka hem. Men självklart finns det fler fördelar än så, kommunikationerna med kollektivtrafiken blir bättre, exponeringsmöjligheterna likaså.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?

– Majoriteten av våra kommersiella fastigheter har väldigt centrala lägen och är främst koncentrerade längs Avenyn men också Inom Vallgraven kring de västra delarna av Östra Hamngatan mot Kaserntorget, det vill säga Kungsgatan, Vallgatan, Södra Larmgatan, Magasinsgatan, Kungstorget samt Ekelundsgatan. Populära lägen med låga vakanser, kring 3,5 procent.

Vad tycker du saknas i området?

– Göteborg har en stadskärna som jag anser är ganska utspridd från Avenyn ner till Nordstan men även bort mot Järntorget. Det som jag ser skulle utveckla centrum är om de naturliga förbindelserna mellan de olika centrala stadsdelarna skulle förbättras.

Vad har ni för planer för centrum framöver?

– Vi försöker hela tiden hänga med i behovet och anpassa våra fastigheter efter vad som efterfrågas för att göra området mer attraktivt. Stort fokus ligger bland annat på Södra Larmgatan, Magasinsgatan och Vallgatan. På dessa gator renoverar vi försiktigt flera fastigheter med modernare teknik samtidigt som vi behåller den gamla charmen. På Kungsgatan renoveras och utvecklas bland annat Gillbladshuset med delvis nytt butiksinnehåll. På Avenyn fortsätter vår utveckling av området. Nyligen har vi startat upprustningen och tillbyggnaden av Valandkvarteret med nya och större moderna kontorsytor och butikslägen. Här kommer vi att kunna erbjuda upp till 4 000 kvadratmeter moderna kontor i bästa läge. Fastigheten vänder sig också mot Teatergatan, där kommer vi kommer bygga fler lägenheter samtidigt som vi kommer erbjuda fler butikslägen i bottenplan.

Michael Ohlson, regionchef, Svenska Hus


Vad efterfrågas mest på lokalmarknaden i centrum just nu?
Artikelbild

Michael Ohlson
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Det som efterfrågas mest på marknaden just nu är moderna, flexibla kontor som är mellan 300 och 1 000 kvadratmeter stora.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i centrum?

– Några av de största fördelarna är att man har närhet till kollektivtrafik, centralstationen och all service som finns i centrum.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?

– Vi äger knappt 17 700 kvadratmeter i centrum, och har en vakansgrad på ungefär en procent.

Vad tycker du saknas i området?

– Det som saknas är parkeringslösningar.

Vad har ni för planer för centrum framöver?

– Det vi vill göra framöver är lokalanpassningar för att inhysa nya hyresgäster i eventuellt tomma lokaler. Vi vill även löpande modernisera och utveckla vårt bestånd för att kunna tillgodose ett förändrat behov.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration