"Hyresnivåerna sjunker fem till tio procent"

Hyresgästerna avvaktar med stora lokalförändringar och fokuserar i stället på att förändra den befintliga lokalen för att öka effektivitet och minska lokalkostnader. Överytor kommer att tomställas. Den analysen gör Anneli Hasselström, seniorkonsult på Niras.

Skriven av Anneli Hasselström 2012-10-12 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Anneli Hasselström.
Bild: Rosie Alm


Den svaga ekonomin har främst drabbat industrinäringen, men det är oroligt att flera av landets riktiga "flaggskeppsföretag" nu har stora problem. I ett längre perspektiv finns det risk att den hittills starka tjänstesektorn också tvingas till förändringar. Bland annat gick Teknikföretagen ut nyligen och sade att efterfrågan på teknik- och byggkonsulter hade minskat markant och Handelskammaren visade nyligen på en tydlig nedgång i tjänstesektorn i Stockholm.

Den allmänna ekonomiska oron påverkar naturligtvis hyresmarknaden genom att många företag avvaktar med att genomföra större lokalförändringar och väljer att omförhandla villkoren i befintliga avtal, vilket ofta kan vara en bra strategi i en vikande marknad. Att flytta innebär alltid en stor investering och det krävs en rejäl förändring av lokalkostnaderna för att man ska kunna "räkna hem" flyttkostnaderna.

Ytan minskar


Jag är övertygad om att behovet av yta per anställd kommer att minska rejält genom ett förändrat sätt att arbeta i kontorslokaler. Att välja en aktivitetsbaserad arbetsmiljö ger ett mycket effektivt lokalutnyttjande, men framförallt får de anställda en kreativ miljö, väl anpassad för allas individuella behov. Det är absolut en långsiktig trend och det innebär att företag som står inför en förändring av sina lokaler genomgående kommer att minska sina ytor och överytor kommer att tomställas.

Annat blir viktigt


De stora utflyttningarna från city visar på en långsiktig trend att stora företag inte behöver ha sitt huvud­kontor i city. Bra kommunikations­lägen, moderna ­lokaler och lägre hyresnivåer blir viktigare än prestigelägen i innerstaden. Flera stora företag vill säkert också visa att man "tänker nytt" genom att vara bland de första hyresgästerna i nya utvecklingsområden, som exempelvis i Arenastaden och Hagastaden.

Förutsättningarna för att få attraktiva hyresgäster och en bra hyresutveckling i Stockholms närområden kommer att bli helt beroende av tillgången till kommunikationer. Nya stationer, förlängningar och utbyggnad av befintlig spårtrafik är i dag en nyckelfaktor i planerna för nya arbetsområden. Kan man öka tillgängligheten till flera av Stockholms närområden kan dessa lägen bli attraktiva alternativ till innerstaden.

Jag tror, precis som andra aktörer i branschen, att det ökade utbudet, både i innerstaden och i närförorterna gör vi får en press nedåt på hyresnivåerna innanför tullarna, säkert fem till tio procent även i de bästa lägena.

Det kommer dock alltid att vara en god efterfrågan på kontorslokaler i city. Men i dag är det i princip omöjligt att hyra ut "lagom renoverade" lokaler i tids­typiska 80–90-talsobjekt, även i riktigt attraktiva lägen. Omdaningen av de byggnader som tomställs ger möjligheter att förändra lokalerna så att city får ett nytillskott av den typ av lokaler som efterfrågas.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration