"E 18 möjliggör utvecklingen av Kista"

Just nu pågår arbetet med ombyggnaden av E 18 mellan Hjulsta och Kista. Förutom att göra den gamla vägen säkrare och skapa ett bättre trafikflöde, får den en ny dragning via dagens Kymlingelänk och till trafikplats Kista vid E 4.

Skriven av Therese Aronsson 2012-09-20 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Resenärer. "Många jobbar i Kista och varje dag tar sig 30 000 personer in och ut från området", säger Eva Nordberg.
Bild: Kristoff Laufersweiler


Att bygga om E 18 har varit på tapeten sedan 1960-talet. Vägen har dålig framkomlighet och det skapas ofta långa köer. De 16 vägkorsningarna gör att det har skett många olyckor.

Nu byggs problemen bort. 2009 påbörjades ombyggnaden, som ska vara helt klar 2015. Redan i slutet av september nästa år är dock stora delar av nya E 18 klar för att trafikeras.

Bullerskydd längs hela vägen


De stora förändringarna blir att rödljusen försvinner och ersätts av planskilda trafikplatser med på- och avfartsramper, samt att det längs med motorvägen byggs en lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby som skiljs från genomfartstrafiken. Det förbättrar flödet och minskar olyckor. Motorvägen kommer att överdäckas på två ställen och vid sidan av dem planerar Stockholm stad för bostäder.

– Ombyggnaden ska även förbättra miljön för boende i närheten och förbättra barriären mellan vägen och naturområdena. Därför byggs bullerskydd längs hela vägen. Passagerna mellan bostadsområdena och Järvafältet blir också bredare än dagens. För en bättre miljö kommer smutsigt ­vatten från vägbanan samlas upp och renas innan det rinner ut i vattendrag. Projektet möjliggör också att de berörda kommunerna kan exploatera mer, säger Eva Nordberg, projektchef på Trafikverket.

Hjulsta trafikplats har ­redan öppnat och de som tar bilen till jobbet tjänar en halvtimma varje dag tack vare den. Här, vid trafikplats Hjulsta, är planen att Förbifart Stockholm ska korsa E 18.

Just nu pågår överdäckningsarbetet i Tensta och flera broar byggs, bland ­annat vid trafikplatsen i Kista.

Vad betyder projektet för Kista?

– Det möjliggör utveckling av Kista när tillgänglig­heten ökas. Många jobbar i Kista och varje dag tar sig 30 000 personer in och ut från området. Tillsammans med Tvärbanan, Förbifart Stockholm, nya pendeltåget och nya cykelvägar kommer kommunikationerna att förbättras.

Vilken är den största utmaningen med projektet?

– Att vi bygger på en befintlig väg. Vi försöker störa boende och trafikanter så lite som möjligt genom att få trafiken att gå smidigt. Vi planerar för robusta, tillfälliga trafiklösningar som nyttjas under lång tid medan vi kan bygga klart den nya vägen. Inom projektet jobbar vi också med att försöka påverka trafikanterna att aktivt välja andra färdmedel än bil eller att åka på andra tiden än i rusningstid. Det handlar ofta om vanor, de som börjat cykla eller åka kollektivt fortsätter med det även när byggarbetena är klara, säger Eva Norberg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration