Storbankernas flyttar förändrar hyresmarknaden

Att många storbanker funderar på att lämna CBD kan påverka hyresmarknaden, enligt Gustaf Benndorf, fastighetsvärderare på Nordier. Man exakt hur är ännu svårt att sia om. – Avvakta bankflyttarna och se hur de förändrar marknaden, råder han.

Skriven av Therese Aronsson 2012-09-15 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Gustaf Benndorf
Bild: Nordier


Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Att många av storbankerna ser över möjligheten att lämna Stockholm CBD är en unik situation som naturligtvis kommer att påverka hyresmarknaden. I dagsläget är det dock svårt att säga exakt hur mycket marknaden kommer att påverkas då vi ännu inte vet exakt i vilken omfattning bankerna kommer att flytta. Vi vet inte heller vad som kommer att hända med bankernas gamla ytor. Sannolikt görs delar av ytorna om till bostäder/hotell och/eller butiks­ytor.

Finns det några speciella faktorer sökande företag behöver ha i åtanke som kan resultera i hyresförändringar?

– Om man tecknar ett längre hyreskontrakt får man ofta ner hyresnivån lite grann. Samtidigt är det viktigt att betona att ett längre hyreskontrakt inte behöver ­betyda att man är uppbunden på så lång tid som kontraktet anger. Dels kan man hyra ut delar av lokalen i andra hand och dels kan en diskussion med fastighetsägaren ibland räcka för att en hyresgäst ska få minska sina ytor trots att kontraktet ännu inte gått ut.

Vad efterfrågas mest respektive minst just nu?

– Moderna och yteffektiva lokaler i bra lägen är utan tvekan mest populärt medan lokaler i sämre lägen är av mindre intresse. Det ska vara rena och snygga lokaler samtidigt som det inte får se för dyrt ut.

Vad tror du om utvecklingen i ett längre perspektiv?

– Vårt huvudscenario är att vi kommer att få en viss nedgång i hyresnivå i Stockholm under 2012. Detta på grund av de finansiella svårigheter som fortfarande ­råder. Dock ska man komma ihåg att vakanserna fortfarande är låga och det gör att fastighetsägare ännu inte måste sänka sina förväntade hyror. Den stora hyres­förändringen sker sannolikt inte förrän bankerna börjar flytta ut från CBD, vilket sker med start 2014.

Vad har du för råd till företag som söker lokaler just nu?

– Om det är en lokal i CBD som efterfrågas bör man nog avvakta bankflyttarna och se hur de förändrar marknaden. Sannolikt faller hyran då vakanserna ökar. Sedan gäller som alltid att vara noga med att man får rätt produkt till rätt pris. Kom ihåg att fastighetsägare förhandlar hyresnivåer dagligen medan en hyresgäst kanske gör det var femte år. En hyresgäst är således i underläge redan innan förhandlingen påbörjas ­oavsett marknadsläge. Se till att skaffa hjälp från en ­expert som kan hjälpa er i hyresförhandlingarna!


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration