"Hyresnivån kommer sjunka i innerstaden"

Ökad efterfrågan på miljöcertifierade kontor och bankernas flytt från CBD. Det är två tydliga trender som Gustaf Benndorf, fastighetsvärderare på Nordier, ser på hyresmarknaden.– Utflyttningen kan ge stigande vakanser i CBD, säger han.

Skriven av Therese Aronsson 2012-05-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyres­marknaden i Stockholm just nu?


– Den mest signifikanta trenden just nu är att lokalhyresgästerna i allt större utsträckning efterfrågar miljöeffektiva kontor, helst med någon form av certifiering. Dessutom efterfrågas yteffektiva lokaler med vetskapen om att fram­tidens ­arbetstagare kan förväntas ­jobba mycket mer på distans och i olika konstellationer.

– En annan uppseendeväckande trend i Stockholm just nu är att i princip samtliga storbanker planerar att radikalt minska sina ytor i CBD och flytta sin ­verksamhet antingen till den övriga innerstaden eller till förorten. En utflyttning som började med SEB:s flytt till Rissne 1990, men som sedan avstannade i drygt 20 år. Detta gör att vi sannolikt kommer att få ett scenario med stigande vakanser i CBD från och med 2014/2015.

Finns det några speciella faktorer sökande företag behöver ha i åtanke som kan resultera hyresförändringar?


– Man ska inte vara rädd för att skriva på ett kontrakt med en längre kontraktsperiod. Ju längre period man är villig att skriva på desto lägre hyresnivå får man i regel.

– Många företag är rädda för att det kommer att komma sämre tider och att de då måste minska på personal medan de sitter fast i för stora lokaler. Man kan dock kringgå problemet dels genom andrahandsuthyrning och dels genom att ha en löpande dialog med hyresvärden. I många fall kan hyresvärden vara villig att släppa delar av den hyrda lokalen trots kontraktet.

Artikelbild

Vad tror du om utvecklingen i ett längre ­perspektiv?


– Osäkerheten som råder just nu dels på grund av de finansiella problemen i södra Europa och dels på grund av bankernas utflyttning från CBD kommer sannolikt att göra att hyresnivån i innerstaden sjunker.

Vad efterfrågas mest just nu?


– Störst intresse drar lokaler i anrika fastigheter i bra läge. Ett exempel är lokaler i Nordstjernanhuset (Stureplan). Som jag nämnde tidigare så är det också miljö- och yt­effektiva lokaler som efterfrågas. Hyresgäster har insett att man kan sitta trängre och billigare utan att för den ­sakens skull tumma på komforten.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler just nu?


– Det är nog den rådande ovissheten. Hur pass stora är problemen i södra Europa och hur kommer det att påverka Sverige? Ett annat problem är att det sällan finns en stor kunskap hos de som skall förhandla ett nytt kontrakt om vad hyran egentligen ska vara och vad de kan få för special­anpassningar av att skriva på kontraktet. Detta leder ofta till sämre villkor för hyresgästen än vad som är nödvändigt. Därför rekommenderar jag alltid hyresgäster som är i färd med att förhandla ett nytt kontrakt att ta kontakt med en konsult inom hyresgästrepresentation, så kallad Tenant Representation.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration