Många nyproduktionsprojekt på gång

En ordentlig förändring är på gång när det gäller utbudet på Göteborgs kontorshyresmarknad. Magnus Hagström på Tenant & Partner ger här sin syn på hyresmarknaden i staden.

Skriven av Magnus Hagström 2015-08-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Magnus Hagström.
Bild: Nicklas Tollesson


Kontorshyresmarken har den senaste tiden präglats av bristande utbud på lokaler av god kvalité. Den så kallade vakansgraden är i stort sett obefintlig på många av Göteborgs delmarknader. Det är svårt för företag som önskar omlokalisera till moderna och effektiva kontor att finna rätt lokal. Men nu börjar äntligen en rejäl förändring att skönjas. En förändring som bör benämnas med ordet utveckling eftersom den är till godo för alla aktörer i Göteborg. Antalet nyproduktionsprojekt som planeras är många och ligger från nära i tiden till längre bort.

En summarisk sammanställning av projekten i Göteborg visar på:

• Centralenområdet/Gullbergsvass. I samband med Västlänken och att delar av spårområdet försvinner under jord så frigörs mycket markyta. Här planerar Jernhusen för ett "mini-Manhattan". Direkt intill bygger Västra Götalandsregionen ett nytt Regionens hus som ska samla organisationens lokala administration. Intill denna byggnad planeras att överdäcka trafikleden samt att bygga en ny Hisingsbro. Projekt som för med sig nya byggrätter, samtidigt som fastighetsägare i Gullbergsvass funderar över hur de kan utveckla sina befintliga byggnader.

• Frihamnen. 2021 fyller Göteborg 400 år. Kommunen har bestämt sig för att detta ska synas. En synlig del blir Frihamnen där det ska byggas en ny blandstad där boende, kommersiell och allmännyttig verksamhet kommer att blandas. Frihamnen är ur exploateringssynpunkt ett gigantiskt projekt som kommer ta många år att bygga. Personligen är detta min favorit med tanke på det vattennära läget samt närheten till centrum.

• Lindholmen. Här är Eklandia är i full färd med sitt Blenda som kommer stå klart i början av 2017. Skanska bygger granne med Radisson Blu Riverside Hotell, Entré Lindholmen som ska stå klart i slutet av 2017 och Serneke med sitt Karlatornet som ska bli den högsta byggnaden i Sverige. Det stoppar dock inte med ett högt hus utan det blir även mycket lokaler i lågdelarna intill.

• Järntorget. Rakt över vattnet från Lindholmen i området längs med Första Långgatan och ytan längs med älven som Stena lämnat planeras för en blandstad. Planeringen pågår för fullt och berörda exploatörer räknar med att kunna erbjuda inflyttning från 2019.

• Gårda. Platzer är redan igång och kommer ge Försäkringskassan nya lokaler i slutet av året. Men de nöjer sig inte med detta utan har ytterligare projekt som planeras att stå färdiga i slutet av 2019. Skanska har startat planeringen av byggnation av Statoiltomten och Wallenstam och Lundbergs har planer på att utveckla sina bestånd.

• Mölndalsvägen. Är det område där det har hänt mest hittills, men ännu mera är på gång. Peab är igång med etapp 2 och Skanska arbetar för fullt med Tändstickans etapp 2 och 3. Men även i detta område finns fler byggrätter.

• Gamlestaden. Har ur synvinkeln kontorslokaler fört en tynande tillvaro de senaste åren. Området med sin närhet med spårvagn till centralen kommer att få ett lyft när Gamlestads torg med sitt nya Resecentrum står klart 2018. I direkt närhet finns Slakthusområdet, Gamlestads fabriker och SKF, områden med utvecklingspotential där det redan pågår planering för att erbjuda bra möjligheter inför framtiden.

Frågan är då hur alla dessa projekt kommer att påverka hyresmarknaden. Att påverkan kommer ske kan vi alla vara överens om men hur? Exploateringarna kommer delvis att rita om den karta som vi ser i dag. Nya områden kommer att skapas, några av dem attraktiva med närhet till vatten med bra närservice och goda allmänna kommunikationer. På samma gång kommer äldre kontor och områden som inte klarar av att möta konkurrensen att ta stryk. Samtidigt kommer det finnas en marknad och en konjunktur att ta hänsyn till. Under alla förutsättningar går vi en spännande tid till mötes. Som göteborgare ska det bli kul att vara delaktig i den utveckling/omdaning som kommer.

Magnus Hagström, Tenant & Partner


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration