Malmö blir grönare med Biodivercity

Med Biodivercity har Malmö blivit en grönare och mer hälsosam stad. 25 nya biotoper har byggts under det tvååriga projektet. Byggvesta var en av aktörerna. – Det är roligt att som företag driva på den gröna utvecklingen genom att fungera som försökskanin, säger Lisa Berglind, biträdande projektledare på företaget.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-09-15 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Grön förskola. Vid Bäckens förskola i Malmö har olika biotoper byggts för att användas i pedagogiskt syfte.
Bild: Malmö stad


Syftet med Biodivercity är att göra staden grönare, hälsosammare och attraktivare genom att utveckla produkter och tjänster som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Malmö stad har tillsammans med bland annat regionen, forskare, entreprenörer samt bostads- och fastighetsbolag sett till att staden har berikats med bland annat gröna tak och fasader, urbana biotoper och mobila växtsystem. Projektet, som delvis är finansierat med bidrag ur Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, påbörjades i augusti 2012 och avslutades i början av september.

– Det har gått otroligt bra, vi har haft ett brett samarbete. Förutom att göra staden grönare så har syftet varit att få fram innovationer som skapar tillväxt, nya jobb och exportmöjligheter för de svenska företagen, säger projektledare Annika Kruuse på Malmö stads miljö­förvaltning.

Ätbar vägg


Ett av de mer uppseendeväckande delprojekten står Odlingsnätverket Seved och Odla i stan för. De har upprättat en ätbar växtvägg i Seved tillsammans med boende i området. En vägg som året runt erbjuder ätbara växter. På vintern kan man knalla fram till väggen och knapra i sig kål och på sommaren smultron, tomat eller basilika. Grundtanken är att utvidga begreppet community gardens till att även inkludera den här typen av vertikal gemensamhetsodling där boende i området gemensamt sköter växtväggen.

Vid förskolan Bäckens utomhusmiljö har olika biotoper byggts för att använda i pedagogiskt syfte. Och i Västra Hamnen har MKB anlagt gröna tak på kvarteret Koggen. Eftersom fastigheterna är belägna med havet inpå knuten har strandängsväxter i olika färger planterats. Syftet är att hitta alternativ till de vanligare sedumtaken och utnyttja taken till att gynna både Malmös biodiversitet samt tillföra ett förhöjt estetiskt värde. Vid Koggen har man även förvandlat den mörka innergården till en skogsbiotop samt byggt en cykelparkering. Byggvesta har byggt ett grönt tak på sitt flerbostadshus Klippern i Västra Hamnen.

Populärt hos humlorna


– Det är ett sedumtak i botten med kullar där ruderatväxter som blåeld, färgkulla och backtimjan växer. Alltså växter som man normalt sett inte har på tak. Rent estetiskt ser det bra ut, det är många olika växter som humlor och bin kan besöka, berättar Lisa Berglind.
Artikelbild

Frodigt tak. Byggvesta har byggt ett grönt tak på sitt flerbostadshus vid Klippern i Västra Hamnen. Förutom ett sedumtak i botten har andra blommor och växter planterats för att återskapa en biotop som antas ha funnits på platsen innan huset byggdes.
Bild: Malmö stad


Målsättningen har varit att återskapa en biotop som antas ha funnits på platsen innan huset byggdes. Arbetet har tagit mycket kraft och tid, men experthjälpen och bidraget från Vinnova gjorde det möjligt.

– Det är svårt att genomföra detta på egen hand efter­som man inte har tillgång till experter samt att det är ganska dyrt. Därför blir det nog ingen liknade satsningen för vår del inom den närmaste framtiden. Men så småningom kanske det blir möjligt.

Andra medaktörer i Biodivercity var bland annat Skanska, Diligentia, Peab, Sydväst och Briggen. Malmö stad har sökt medel för att fortsätta projektet.

– Det blir i så fall med något färre aktörer. Vad vi ­jobbar för i Malmö är att förtäta staden och sam­tidigt behålla och utveckla de gröna ytorna. Ytterligare ­medel skulle ge oss bättre förutsättningar för detta ­arbete, ­säger Annika Kruuse.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration