Nyhamnen kan utmana Universitetsholmen i Malmö

John Larsson på Nordier tror på en fortsatt stark utveckling av Universitetsholmen och Hyllie i Malmö. Men Nyhamnen är en stark utmanare. – Jag tror att Nyhamnen kan konkurrera i city med Universitetsholmen och i Lund har Brunnshög och Ideon potential att locka stora företag till sig.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-06-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

John Larsson.
Bild: Nordler


Hur skulle du beskriva lokalhyresmarknaden i Öresund?


– Lokalhyresmarknaden i Öresundregionen är för närvarande god. Det finns en hel del vakanta lokaler ute på marknaden, vilket gör att spekulanter har mycket att välja på. Speciellt i centrala Malmö är utbudet av kontorslokaler stort. Detta beror dels på ett ökat byggande av nya kontorsfastigheter i delar som Universitetsholmen, Västra Hamnen och Hyllie samt en efterfrågan på fler yteffektiva kontorslokaler. Just nu känns det som att hela Malmö byggs ut och därmed ökar vakanserna i äldre fastigheter i de centrala delarna av Malmö.

– När det gäller centrala Lund är utbudet däremot begränsat. Lund är för närvarande en het marknad och flera företag söker kontorslokaler i kommunikationsnära lägen i de centrala delarna av staden. Ett par stora vakanser har uppstått i de centrala delarna då företag har växt ur sina lokaler och flyttat till Malmö eller andra områden i Lund som till exempel Ideon och Brunnshög. I dessa områden är även vakanserna betydligt högre. Ericssons stora nedskärningar kan till exempel innebära att vakanserna ökar.

Vad efterfrågas mest just nu?


– Den typ av lokaler som efterfrågas just nu är mindre och mellanstora lokaler med yteffektivitet och som är belägna i kommunikationsnära lägen. Många företag har under senare år sökt efter aktivitetsbaserade kontorslokaler med möjlighet till fria arbetsplatser och öppet landskap. Detta söks till en stor del fort­farande men det finns även de som söker sig tillbaka till blandad kontorslösning med rumsindelning och en del öppen planlösning. Detta är givetvis branschrelaterat. Hyresnivån är en viktig faktor hos många av företagen, vilket kan kopplas till yteffektivitet. Detta gör att många företag är tvungna att välja bort kontorslokaler belägna i områden som Universitetsholmen och Hyllie, där hyrorna är högre än för de mindre yteffektiva kontorslokalerna i de centrala delarna.

– Många företag söker även efter miljöbyggnader av något slag. Det kan vara att de vill hyra in sig i en miljö­certifierad byggnad eller att de vill ha gröna avtal i äldre byggnader.

– En annan trend som kommit mer och mer är att det efterfrågas dusch i kontorslokalerna. Många av de anställda runt om cyklar till jobbet eller tränar på lunchen och då vill företaget kunna bistå sin personal med dusch. Även det här kan kopplas en del till miljötänket som finns hos företagen i dag.

Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Många områden i Malmö har redan satt sitt namn på kartan med stora inflyttningar. Områden som Hyllie, Universitetsholmen och Triangeln har lockat många företag till etablering. Jag tror på fortsatt stark utveckling av Universitetsholmen och Hyllie där det skall fortsätta byggas nya kontors- och bostadshus. Universitetsholmen har stor fördel geografiskt sett mitt i centrala Malmö med vacker omgivning. Beläget precis intill Citytunneln och Centralstationen är området idealiskt för dem som pendlar med tåg. För företag som vill ha närhet till motorvägnät är Hyllie kanske det bästa alternativet med närhet till ringlederna. Ett flertal kontors- och bostadsprojekt är igång i Hyllie med chans för både mindre och större företag att etablera sig. Ett annat område som är under stark utveckling är Nyhamnen, bakom Centralstationen. På sikt blir Nyhamnen en stark utmanare till Universitetsholmen med sitt geografiska läge med närhet till city och kommunikationer.

– I övrigt tror jag på områden runt Lund, som till exempel Brunnshög och Ideon. Här finns stor potential att locka stora företag inom läkemedelsbranschen och liknande. Brunnshög i norra Lund lyckas säkert locka människor från andra delar av världen precis som deras målsättning är genom forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

– Även Helsingborg har stora projekt på gång genom projekten H+ samt hotell- och kongressanläggningen. Alla dessa projekt runtom i regionen visar styrkan som Öresund besitter.

Hur tror du hyresnivåerna kommer att förändras under året?


– Jag tror hyresnivåerna kommer ligga rätt stabilt, som i dag. Det stora utbudet av lokaler kan dock medföra en viss fördel till hyresgästerna, men inte med några stora förändringar. Hyresnivåerna över tid bör öka långsamt men inga större förändringar är att vänta.

Kan du se några speciella trender just nu på lokalhyresmarknaden i Öresund?


– Trenderna på lokalhyresmarknaden är just medvetenheten hos de sökande företagen att ha närhet till kommunikationsmöjligheter samt att maximera ytan de hyr. Fler och fler företag kommer att fortsätta söka sig till yteffektiva lokaler där effektivitet och planlösning är de viktigaste faktorerna. I dag vill företag också ha möjlighet att flytta till andra lokaler i samma fastighet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration