Röster om Mölndal: "Ett attraktivt område"

Tre fastighetsägare om lokalhyresmarknaden i Mölndal.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-09-11 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Lennart Karlsson, vd, ­Aspelin Ramm Fastigheter


Ni äger Pedagogen Park, gamla lärarhögskolan i Mölndal, som ni håller på att förvandla till en modern företagspark. Hur mycket har ni ledigt där i dag?
Artikelbild

Lennart Karlsson
Bild: Aspelin Ramm


– I dagsläget har vi hyrt ut 22 000 av Pedagogen Parks 28 000 kvadratmeter. Vi för just nu diskussioner om ytterligare 1 000 till 1 500 kvadratmeter. Vi har cirka 25 hyresgäster från många olika branscher och mellan 500 och 600 personer arbetar här.

– Efterfrågan är god. Många företag som behöver ­använda bil i arbetet, som konsulter och byggentreprenörer, är intresserade av det här läget.

Ni köpte Pedagogen, som då hade stått tom i flera år, i slutet av 2010. Sedan har ni byggt om och moderniserat fastigheten. Är du nöjd med utvecklingen så här långt?

– Ja. Vi började verkligen från noll och har lyckats hyra ut 22 000 kvadratmeter. Vi räknar med att ha fyllt hela fastigheten nästa sommar. Vi är väldigt nöjda.
"Många företag som behöver använda bil i arbetet är intresserade av det här läget."
Hur går det med era planer på att bygga nytt i området?

– Vi vill bygga 500–600 lägenheter norr om nuvarande Pedagogen Park, och dessutom ytterligare cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Vi för en dialog med kommunen och de är positiva, men det finns inga beslut tagna och planarbetet är inte påbörjat. Vi hoppas att de kan prioritera det här när de är färdiga med planarbetet kring Mölndals innerstad.

Hur påverkas Pedagogen Park av utvecklingen i innerstaden?

– All utveckling i Mölndal är bra för oss, likaså är det bra när Eklanda utvecklas.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Mölndals näringsliv?

– Att planerna för Mölndals innerstad går i lås och att Astra Zeneca blir kvar i Mölndal.

Jessica Thornander, regionchef på Hemfosa


Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal?
Artikelbild

Jessica Thornander
Bild: Hemfosa


– Efterfrågan har varit och verkar fortsatt vara god. Några större företag har valt att etablera sig i Mölndal och det avspeglar sig i intresset även från mindre bolag. Läget med närheten till leder och centrala Göteborg gör Mölndal till ett attraktivt område med konkurrenskraftiga hyres­nivåer.

Hur mycket äger ni i Mölndal och hur mycket ledigt har ni i nuläget?

– Hemfosa äger cirka 80 000 kvadratmeter, varav största delen utgörs av kontor, i Södra Porten, Lackarebäck. Under hösten kommer vi att kunna erbjuda mycket fina, ljusa och yteffektiva kontor upp till 12 000 kvadratmeter, delbara i mindre ytor beroende på hyres­gästernas behov.

Har ni genomfört några större uthyrningar i Mölndal på sistone?

– Vi har under de två senaste åren fyllt upp de vakanser som fanns då vi förvärvade fastigheterna och bland hyresgästerna finns bland andra QR Tech, ISS och Västra Götalandsregionen.

Det planeras väldigt mycket i centrala Mölndal för tillfället. Hur kommer planerna att påverka Mölndals hyresmarknad?

– Vi tror att detta är positivt för hyresmarknaden då fler kommer att upptäcka Mölndals fördelar. Fler nybyggda bostäder gör området ännu mer attraktivt och möjlighet till närhet mellan hem och arbetsplats tror vi kommer att påverka kontorsmarknaden i ytterligare positiv riktning.

Ser du redan i dag någon påverkan på marknaden?

– Vi tycker oss märka fler förfrågningar från bolag som i dag sitter i andra delar av Göteborg med omnejd vilket tyder på att Mölndal blivit mer intressant att ­etablera sig i.

I samband med valet ska göteborgarna rösta om trängelskatten. Hur har trängselskatten på­-verkat marknaden i Mölndal som ligger utanför ­gränserna?

– I samband med in­förandet av trängselskatten märktes det att intressenter hade med detta som en parameter i sina önskemål om lokalens placering och det händer fortfarande att frågan kommer upp. Av större betydelse är dock frågan om de allmänna kommunikationerna och tillgången till parkering där vi har en fördel i att kunna erbjuda både bra allmänna kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter till rimligt pris.

Linda Neidert, marknadsansvarig, Bygg-Göta


Hur är efterfrågan på lokal­marknaden i Mölndal?
Artikelbild

Linda Neidert
Bild: Nicklas Tollesson


– I vår kontorsfastighet på Aminogatan har vi kontorslokaler från 90 och till 300 kvadratmeter. I den storleken på kontor är det alltid en viss rörelse och förfrågningar.

– På tomterna vi har i Eklanda har vi märkt ett ökat intresse från bilföretag det senaste halvåret vilket är positivt. Vi har haft mycket förfrågningar på marken tidigare men vi vill att nästa etablering stämmer in i konceptet med övriga företag. Vi vill helst att byggnaderna blir runt 2 500–3 500 kvadratmeter på dessa tomter.

Vilka är de stora fördelarna med att etablera sitt företag i Mölndal?

– För ett bilföretag är det en otrolig fördel att ligga på en "bilgata" som Jolengatan. Kunderna finns redan i området och man kan dra mycket nytta av varandras verksamheter.

– För våra kontorshyresgäster kan vi erbjuda fri parkering och fastigheten ligger utanför trängselskatts­området vilka många har upplevt som en fördel.

– Hyresnivån är lite lägre och du får ett riktigt fint kontor för betydligt mindre pengar än i centrum.

Hur mycket äger ni i Mölndal och vad har ni ledigt för tillfället?

– Vi äger fastigheterna för Audi, Audi begagnat, Porsche och Sto, totalt cirka 10 000 kvadratmeter och har två tomter kvar att bebygga med byggrätter på cirka 3 500 kvadratmeter per tomt.

– Vi äger även en kontorsfastighet på Aminogatan 34 där vi har ett par kontorslokaler lediga. Den totala vakanta ytan uppgår till 700 kvadratmeter av fastig­hetens totala 5 000 kvadratmeter.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration