Fortsatt stort intresse för aktivitetsbaserade kontor

Intresset för aktivitetsbaserade kontor är fortsatt stort då det finns mycket att vinna på en sådan lösning för stora företag, säger Jan Tärnell på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Skriven av Jan Tärnell, NAI Svefa 2016-03-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Stockholmsregionen är en av de fem snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Nästan 100 000 pendlar dagligen in till Stockholmsregionen, som utgör Sveriges största arbetsmarknad. En av de största utmaningarna för Stockholm är att utveckla infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler i en takt som motsvarar den kraftiga befolkningsökningen. Då en illa fungerande bostadsmarknad hämmar arbetsmarknaden och svag infrastruktur kan göra att företag väljer andra marknader att etablera sig på är det viktigt att Stockholm utvecklas på alla fronter för att långsiktigt vara en stark stad att räkna med.
Artikelbild

Jan Tärnell
Bild: NAI Svefa


Det är ett stort tryck på lokalhyresmarknaden generellt. Moderna och yteffektiva lokaler i bra kommunikationslägen är det som främst efterfrågas på marknaden. Ny teknik och förändrade arbetssätt har bidragit till en ökad efterfrågan på yteffektiva och flexibla lokaler. Omvänt så är lokaler i ytterområden med svaga kommunikationsförbindelser och svårföränderliga planlösningar det som efterfrågas minst på marknaden.

Ställer krav


Uthyrningar av nyproducerade kontorslokaler går fortsatt bra, både i centrala Stockholm och i stadens utvecklingsområden. Då trycket på kontorslokaler är fortsatt stort förväntas hyrorna stiga något under 2016. Vakanserna på lokalhyresmarknaden är relativt låga både i city och i ytterområdena. Hyresnivåerna förväntas fortsätta att stiga under den närmaste tiden, tillsammans med att hyresgästerna ställer krav om en bättre produkt.

Mycket att vinna


Intresset för aktivitetsbaserade kontor är fortsatt stort då det finns mycket att vinna på en sådan lösning för stora företag, även om det är viktigt att vara medveten om att en aktivitetsbaserad lösning inte är det optimala för alla typer av verksamhet. Gröna hyresavtal är något som blir allt vanligare, vilket speglar ett ökat miljötänk från fastighetsägare och hyresgäster. Mycket av den lokalyta som kommer ut inom de närmaste åren miljöcertifieras på de högsta möjliga nivåerna.

Då ytan är begränsad i centrala Stockholm sker den största utvecklingen av nya kontorslokaler i Stockholms ytterområden. I Stockholm city är det främst projekt där det handlar om på – eller ombyggnationer som är aktuella. Arenastaden och Hagastaden är områden med stor potential där nya lokalytor utvecklas. Flera av de största uthyrningarna under 2015 ägde rum i de nya stadsdelarna och i Arenastaden öppnade under hösten Nordens största galleria Mall of Scandinavia. Aktiviteten i Hagastaden är stor, med en vision om 50 000 nya arbetsplatser till 2025. Området har med sin närhet till Karolinska Institutet, Nya Karolinska Sjukhuset, Kungliga Tekniska Högskolan samt Stockholms Universitet en naturlig plats inom utbildning och forskning, och området strävar efter att bli världsledande inom life science. Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan mot Hagastaden och vidare mot Arenastaden beräknas vara klar runt 2020, och ge de nya stadsdelarna ett starkare kommunikationsläge.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration