"Vi ser en bred och stark efterfrågan på verksamhetslokaler"

Tre fastighetsägare om lokalmarknaden i Mölndal

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-05 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Anders Ohlsson, vd, Mölndala Fastighets AB


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?

– Vi ser en bred och stark efter­frågan på verksamhetslokaler av alla slag i Mölndal.

Vilka är de mest intressanta områdena i Mölndal just nu?
Artikelbild

Anders Ohlsson
Bild: Mölndala Fastighets AB


– Jolen, Åbro, Krokslätt, Södra porten när det gäller redan bebyggda områden. Troligen i just den ordningen, beroende på målgrupp. Forsåker och Mölndals innerstad är hett när det gäller det som ligger i den närmaste framtiden. Ikano kommer att dra till sig ett mycket stort intresse inom kort när de börjar att kommunicera Ikeas kommande flaggskepp i Kållered med kringliggande handelsplats.

Ni äger Forsåkersområdet, hur går utvecklings­arbetet?

– Vi river just nu allt vi vågar och kan av det gamla industriområdet. Samtidigt försöker att behålla hela cirka 30 000 kvadratmeter ruffiga och råa industrilokaler som vi vill säkra för att skapa en cool, rå och attraktiv industrikärna i en ny fräsch stadsdel. Vi har i dag på hyllan cirka 50–60 toppattraktiva arbetsplatser lediga och renoverade för inflyttning 2017.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?

– Vi eftersträvar en tät och lyhörd dialog med de aktörer som aktivt väljer att vilja påverka stadens utvecklande verksamheter. Vi efterfrågar en ömsesidighet i dialogen och vår strävan att nå just den målbilden där intressena möts. Vi vill stärka framgångsfaktorn som förstärker näringslivets efterfrågan och platsens attraktivitet i Mölndal och vår goa västsvenska region.

Jessica Thornander, regionchef Väst, Hemfosa


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?

– Vi upplever just nu en stark efterfrågan på lokaler i Mölndal. Vi har under januari tecknat två stora avtal för lokaler i vårt område Södra Porten, dels med If Skadeförsäkring som kommer att hyra 11 400 kvadratmeter i egen byggnad där lokalerna kommer anpassas till ett modernt och flexibelt kontor och en lokal på cirka 950 kvadratmeter till Kongsberg Automotive i intilliggande byggnad.
Artikelbild

Jessica Thornander
Bild: Hemfosa Fastigheter


Vilka är de mest intressanta områdena i Mölndal just nu?

– Det finns flera intressanta utvecklingsområden i Mölndal förutom vårt eget i Södra Porten. Mölndals centrums utveckling och planerna kring Forsåker ska bli spännande att följa och ökar Mölndals attraktivitet för ytterligare etableringar.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?

– Hemfosas fastighetsbestånd är centrerat till Södra Porten, Lackarebäcksområdet och här äger vi 80 000 kvadratmeter i 16 olika byggnader. I detta område har vi i dagsläget cirka 9 500 kvadratmeter moderna och yteffektiva kontorslokaler och 4 000 kvadratmeter lättare produktions-/labbyta hyresledigt. Vi har också två fastigheter i Åbroområdet som i dag är fullt uthyrda till lager och kontorsverksamhet.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?

– Viktigt för stadens utveckling är att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer. En annan viktig faktor är tillgänglighet där både planerade större infrastruktursatsningar men också lokala trafiklösningar och en väl fungerande kollektivtrafik är viktiga delar för att attrahera företag till staden.

Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef, Aspelin-Ramm


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?

– Efterfrågan i Mölndal är fort­farande god på både större och mindre ytor.
Artikelbild

Kristian Höglind
Bild: Aspelin Ramm


Vilka är de mest intressanta områdena i Mölndal just nu?

– Självklart är det längs Mölndalsvägen med dess möjligheter till spårvagnen. Men även där vi verkar i och runt Pedagogen Park och Jolen. Här är det närheten till lederna och en allt bättre kollektivtrafik som är positiv.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?

– Vi äger Pedagogen Park på 30 000 kvadratmeter där vi i dag har cirka 1 000 kvadratmeter ledigt. Tillsammans med Mölndals stad ska vi även utveckla en helt ny stadsdel i Mölndal – stadsdelen Pedagogen Park. Till sommaren ska vi ha ett planprogram framtaget.

– Sedan är vi med och utvecklar Forsåkerområdet i Mölndal. Det är också ett spännande stadsutvecklingsprojekt där vi är en av sju aktörer i ett konsortie som består av Peab, Wallenstam, Mölndala Fastighets AB, Byggvesta, Veidekke och Trollängen.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?

– Det är viktigt för Mölndal att fortsatt vara attraktiv för företag att flytta till med möjligheter etablering och ett bra företagsklimat. Sen är det viktigt att hela tiden se över och förbättra kollektivtrafiken men även cykel- och biltrafik.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration