"En hög efterfrågan och ett begränsat utbud"

Anna Öhrn på CBRE ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Göteborg och beskriver en marknad där utbudet inte möter efterfrågan.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-03-22 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden just nu? Vad för slags lokaler är det störst efterfrågan på?

– En fortsatt hög efterfrågan och väldigt begränsat utbud av prime-lokaler. Hög efterfrågan på lokaler i storleken 300–500 kvadratmeter och många hyres­gäster väljer att flytta utifrån in till mer centrala lägen. Bekymret för hyresgäster som söker lokaler på upp till cirka 500 kvadratmeter är att det låga utbudet innebär att det finns få eller inga alternativ som stämmer in exakt på den storlek de söker vilket försvårar då 30 kvadratmeter större eller mindre gör stor skillnad procentuellt. Många små företag växer och söker kontor från att kanske tidigare ha suttit på kontorshotell eller hemma. Det är också fler och fler traditionella Stockholmsföretag som fått upp ögonen för Göteborg och det är ett tecken på att Göteborg går bra.
Artikelbild

Anna Öhrn, CBRE
Bild: CBRE


Hur kommer hyresnivåerna att utvecklas fram­över?

– I CBD är det troliga att hyresnivån ökar några år till även i det äldre beståndet. I takt med nybyggnationer av framförallt Jernhusens Region City men även andra projekt i goda lägen kan det äldre, mer ineffektiva beståndet hamna efter i hyresutvecklingen. Totalrenoveringar i det äldre beståndet likt Wallenstams iordningställda lokaler för Danske Bank på Östra Hamngatan eller Eklandias pågående projekt för 2E Group i Kungsportshuset. Även i andra delmarknader så som Lindholmen och Gårda spås en ökad hyresnivå medan exempelvis lägen i Mölndals dalgång verkar ha hittat en stabil hyresnivå för nybyggnationer.

Hur beskriver du efterfrågan på Göteborgs­marknaden för närvarande?

– Det har under en ganska lång tid varit en väldigt hög efterfrågan på centrala, effektiva lokaler. Hyresgäster som lägger stor vikt vid image och varumärkesbyggande vill sitta centralt eller i kluster med andra företag inom liknande branscher. Även lokalisering med närhet till lederna fortsätter vara efterfrågat.

Vad innebär en låg vakansgrad för marknaden?

– Vakansgraden i Göteborgs CBD är väldigt låg och sjönk mellan Q3 2015 och Q4 2015, från fyra procent till 3,5 procent. Det utbud som finns matchar inte efter­frågan vilket får som följd att alternativen blir få och därmed tvingas företag ta lokaler som inte är helt rätt vad gäller storlek och effektivitet samt i områden de egentligen inte vill sitta. Detta är ett problem för tillväxten. För att försöka nämna något positivt med en sådan låg vakansgrad så är det att risken vid nybyggnation är betydligt mindre, dock vill många potentiella hyresgäster se byggnaden i verkligheten innan de tecknar ett hyresavtal varför uthyrningsgraden vid byggstart inte alltid är så hög.

Vilka områden i Göteborgsområdet stiger mest i popularitet för närvarande? Varför?

– Gårda fortsätter att genomgå en renässans med stora projekt. Gårdas närhet till både leder och till centrum och med nya, effektiva lokaler är en kombination som attraherar hyresgäster. Med få nybyggda, moderna kontor inom CBD är Region City ett välkommet projekt som kommer möta en stor efterfrågan på marknaden. Ett område som ändå bör nämnas är Högsbo/Sisjön där vi troligtvis bara sett startskottet i utvecklingen ännu. Planen i Högsbo är att skapa blandstad, omgestalta Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard samt skapa en länk för kollektivtrafik. I Sisjön finns planer på att bygga ytterligare handel men även kontor. Området Järntorget/Masthuggskajen kommer inom fem till tio år vara ett unikt område med blandstad och centrumkänsla samt med både äldre bestånd och en stor andel nybyggnationer.

Några goda råd till företag som söker nya lokaler i Göteborgsområdet?

– Om en flytt blir oundviklig och de befintliga lokalerna inte går att anpassa och utnyttja på ett mer effektivt sätt så är ett råd att vara ute i god tid samt att fundera på att ta hjälp av en lokalrådgivare. En lokalrådgivare arbetar dagligen med detta och fördelarna för dem som söker lokal är att de endast behöver ha kontakt med en part, det är kostnadsfritt och rådgivaren har även koll på lokaler som inte finns på den öppna marknaden. ­Exempelvis andra företag som sitter fast i hyresavtal men behöver flytta.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration