Rabatterna har minskat, särskilt i centrum

Väldigt låg vakansgrad i centrum kan leda till stigande hyror, medan äldre kontor i sämre lägen halkar efter hyresmässigt. Fredrik Andersson, analytiker på Newsec, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på Göteborgsmarknaden just nu?


– På Göteborgs kontorsmarknad kan man se ett ökande intresse att etablera sin verksamhet i de mest centrala delarna, vilket har minskat vakanserna kraftigt och vi närmar oss en vakansgrad om cirka fyra procent i centrum, dessutom har hyresutvecklingen för bra yteffektiva kontorslokaler varit positiv.

– Intresset för handelsfastigheter är fortfarande stort vilket bland annat visar sig i en hel del nyetableringar. Frölunda Torg har nyligen byggts ut kraftigt, i Gamlestaden pågår ombyggnaden av SKF:s gamla fabriksbyggnader till det nya köpcentrumet Kulan, NCC går in i projektet Mölndals Centrum som Steen & Ström lämnade, dessutom pågår utbyggnad av handel vid Torpavallen.

På vilka sätt känns orostiderna i Europa av i Göteborg?


– På grund av att Sverige klarat sig så pass bra ekonomiskt jämfört med euroländerna avspeglas detta även på Göteborgsföretagen som klarat sig mycket bra under denna tid. Västsverige har naturligtvis påverkats av Saabs konkurs, men detta har inte märkts av speciellt mycket i Göteborg. Istället kan man tänka sig att alternativet för många av de högutbildade som drabbats, är att söka sig till Göteborg, vilket kan bli en positiv effekt för näringslivet i Göteborg.

Vilken sorts rabatter erbjuder fastighetsägarna till hyresgästerna och hur vanligt är detta för tillfället?


– De rabatter som i dag ges är uppbyggda på olika sätt, vanligt är att man får hyresfritt i mellan tre och sex månader vid tecknande av minst ett femårigt avtal. I mer perifera kontorsområden kan rabatterna även överstiga sex månader. Vissa bolag ger rabatter under hela hyresperioden med trappade hyror från inflyttning fram till ett år innan avtalstidens utgång. Generellt kan sägas att rabatterna har minskat under senaste året, speciellt i centrala delarna av Göteborg, beroende på den minskade vakansen.

Hur tror ni att hyresnivåerna kommer att utvecklas det närmaste året?


– För bra yteffektiva kontorslokaler med bra läge bedöms hyresnivåerna fortfarande öka något under året, medan för äldre och mindre yteffektiva kontorslokaler eller lokaler med sämre läge förväntas hyresnivån vara stabil eller något sjunkande.

– Den privata konsumtionen spås idag en fortsatt ökning bland annat beroende på lägre räntor, däremot ökar konkurrensen med tillkommande handelsytor, varför vår bedömning är att hyrorna för butiker kommer att vara stabila.

Något annat anmärkningsvärt på stadens fastighetsmarknad?


– I slutet av februari köpte Vasakronan tolv fastigheter av Diligentia. Köpeskillingen uppgick till 2,15 miljarder kronor. Totalt rörde det sig om 92 000 kvadratmeter, 80 procent kontor och 20 procent butiker. För oss som arbetar med värdering är det alltid roligt när det sker så här stora affärer, dels därför att det rör om på marknaden men också då det ger oss intressanta köp att analysera. De berörda fastigheterna har bra lägen och ligger i CBD och Gårda och passar bra in i Vasakronans portfölj. Efter försäljningen har Diligentia kvar cirka 16 000 kvadratmeter kontor i Skandiahuset samt viss del kontor i fastigheten Rubinen på Avenyn. Rubinen innehåller främst hotell och restaurang och Diligentia har därmed gått från att vara en storspelare på Göteborgs kontorsmarknad till att bli en betydligt mindre aktör.

– Vasakronan däremot stärker sin position på butiks- och kontorsmarknaden i centrala Göteborg där färre och färre aktörer nu återfinns. De största fastighetsägarna Vasakronan och Wallenstam har under senare år inte varit kända för att sälja av fastigheter i Göteborg, vilket kan leda till en trög transaktionsmarknad i de centrala delarna med låga yielder när något väl kommer ut till försäljning.Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration