"Tillgängligheten är den största fördelen"

Tre röster om Malmös hamnar.

Skriven av Sofia Grymer 2013-12-02 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Frida Åkesson, affärsenhetschef Öresund, Klövern


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Malmös hamnområde?
Artikelbild

Frida Åkesson
Bild: Klövern


– Vi ser mycket positivt på etablering i Östra Hamnen och anser att tillgängligheten är den största fördelen med att etablera sig just här. Området ligger nära centrum och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik då det finns bra bussförbindelse till centralstationen. Det är också enkelt och smidigt att ta sig hit med bil eller långtradare, då det finns bra och snabb förbindelse med ringvägen, E 6 och E 22. Vi kan även erbjuda lägre hyresnivåer än i till exempel Västra Hamnen.

Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Östra Hamnen just nu?

– Jag anser inte att efterfrågan just i hamnområdet skiljer sig nämnvärt från efterfrågan i andra lägen där vi har fastigheter. Efterfrågan följer konjunkturen och vi märker av en viss försiktighet hos våra kunder. Men vi har märkt att efterfrågan från halvårsskiftet har ökat något.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Östra Hamnen ligger nära centrum, men det behöver förstärkas och tydliggöras.

– Öka tillgängligheten ytterligare främst gällande en förbättring av cykelvägar från centralen och centrum.

Hur ser du på Klöverns roll i Malmös hamnområde?

– Vi vill befinna oss i framkanten, vara med och utveckla hamnområdet så det blir riktigt attraktivt för nyetableringar både gällande attraktiva lokaler och för en bra hyresnivå.

– Vi har en stor fastighet på drygt 85 000 kvadratmeter i Östra Hamnen, en fastighet med många möjligheter.

– Vi jobbar just nu med en långsiktig plan. Vi avser att få till nya byggrätter för kontor som skulle vara ett bra komplement till de befintliga ytorna som i dag mestadels består av lager och logistik. Detta komplement skulle ge oss en större flexibilitet och kunna erbjuda en större variation av lokaler.


Hans Andersson, kund­ansvarig, Wihlborgs


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Malmös hamnområde?
Artikelbild

Hans Andersson
Bild: Wihlborgs


– Eftersom det är en modern stadsdel så håller lokalerna hög standard både när det gäller materialval och gestaltning. För många företag är det viktigt att lokalen har rätt attityd och skickar rätt signaler till kunder och personal – allt detta får du när du flyttar hit. Det är nära till centralen, city och restauranger – hög servicenivå. Sen är det oslagbart att varje dag se havet och skiftningarna.

Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Malmös hamnområde just nu?

– Eftersom lokalerna här är så anpassningsbara och moderna så är efterfrågan hög. Framför allt från mindre och medelstora snabbväxande företag som vill bli en del av klustret kring Media Evolution City.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Att vi fortsätter att satsa på närmiljön och service. Gång- och cykelbroar som delar upp flödet av människor.

Hur ser du på Wihlborgs roll i Malmös hamn­område?

– Givet vår storlek och antalet fastigheter vi äger och förvaltar i Malmös hamnområde är vi en viktig spelare. Men det viktigaste är att vi tillsammans med våra branschkollegor och Malmö stad har samsyn kring riktning och tidsplan för utvecklingen av området.

Vad har ni för projekt på gång i Malmös hamnområde?

– Vi har färdigställt Magasinet som är fullt uthyrt, blev klara med ombyggnaden av hotellet och har färdiga planer för området kring Slagthuset och Centralen. Vi köpte Östersjön som vi bygger om för Nordea och Mazar Set som snart kan flytta in. Jernhusen utvecklar ju sina projekt där och vi har även en byggklar tomt som vi tittar på hur vi kan utveckla tillsammans med staden.


Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef Malmö, Diligentia


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Västra Hamnen?
Artikelbild

Andreas Ivarsson
Bild: Diligentia


– Västra Hamnen har under de senaste tio åren varit ett expansivt område i ständig utveckling, både vad gäller nyproduktion av bostäder och kontor. Hela Västra Hamnen mognar nu och växer ihop allt mer med centralen-området och citykärnan. Dagens Västra Hamnen har allt en stadsdel behöver; trevliga mötesplatser, god service, ett allt bredare utbud av handel och restauranger, sköna och gröna miljöer, gång- och cykelvänliga stråk samt god tillgång till både lokaler och bostäder.

Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Västra Hamnen just nu?

– Redan i dag arbetar runt 1 000 personer i Diligentias stadsdel Masthusen, på företag som IBM, Eniro, If och Telenor och utöver det går 500 elever i skolan i området. Nu innan jul kommer också Kronofogdemyndigheten, Apoteket och Systembolaget att flytta in i stadsdelens nyaste kontorshus, och diskussioner med ytterligare hyresgäster förs i detta nu.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Vi för kontinuerligt diskussioner med staden kring Västra Hamnens tillgänglighet – dels via kommunala transportmedel och dels för bil- och cykeltrafik. Vi arbetar också hårt för att ännu bättre svara upp till de önskemål som finns om mer service. Bland annat gör vi en redan mycket bra Ica Maxi ännu bättre och vi tillför ett Systembolag, apotek, restauranger och fler arbetsplatser.

Hur ser du på Diligentias roll i Västra Hamnen?

– Diligentia är en av de drivande aktörerna i att utveckla Västra Hamnen och vi har ambitionen att, i gott samarbete med övriga aktörer, skapa ett än mer levande och attraktivt Västra Hamnen över tiden.

Vad har ni för projekt på gång i Malmös hamnområden?

– Det historiska varvs- och industriområdet blev Malmömässan och när mässan för tre år sedan revs gick startskottet för vår utveckling av den nya stadsdelen Masthusen, den första stadsdelen i Norden att hållbarhetscertifieras enligt Breeam Communities. Det handlar om arton hållbara stadskvarter som vi nu utvecklar tillsammans med Ikano Bostad, Riksbyggen och Hökerum Bygg vilka förvärvat byggrätter av oss på Diligentia.

– Parallellt med allt detta genomför vi stora exploateringsarbeten såsom nya gator och annan infrastruktur, ett gediget stadsutvecklingsprojekt helt enkelt med hållbarhet och energieffektivetet som stort fokus.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration