"Höga krav på ändamålsenlig planlösning"

Intresset för aktivitetsbaserade och miljöklassade kontor växer. Samtidigt minskar utbudet av moderna lokaler i centrala Stockholms ganska gamla kontorsstock. Den analysen gör Cecilia Gunnarsson, analytiker på CBRE.

Skriven av Therese Aronsson 2013-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Fokus börjar mer och mer riktas på totalkostnaden för lokalen istället för kronor per kvadratmeter. Förväntningarna från dagens hyresgäster, bland annat att sitta yteffektivt och på så sätt få ner kostnaden, ställer höga krav på en ändamålsenlig planlösning med hög teknisk standard, vilket är något som kan vara en utmaning att skapa i annat än helt nyproducerade byggnader.

- Aktivitetsbaserade kontor med mobila arbetsplatser där de anställda har en så kallad "verktygslåda" med sina tillhörigheter är något som allt fler företag tittar på. Även läget och bra kommunikationer är viktiga parametrar som väger in i hyresgästens val av lokal. Kraven från företag på kontorens utformning tvingar ägare som har fastigheter med ineffektiva lokaler i mindre attraktiva lägen att bli mer öppna för att konvertera dessa till andra användningsområden, till exempel bostäder, hotell eller skolor.

- Miljöklassade kontor dyker allt oftare upp på önskelistan. Som fastighetsutvecklare och ägare är det också viktigt att skapa miljöklassade byggnader, då sådana betingar ett högre attraktionsvärde på den svenska och utländska investeringsmarknaden.

Hur kommer de ekonomiska oroligheterna påverka marknaden på sikt?


– City kommer behålla sin attraktivitet men priskänsliga företag eller administrativa enheter kommer troligen fortsätta lämna kärnan, vilket är en trend vi redan sett i flera europeiska länder såsom bland annat Finland, England och Frankrike. Ur ett investeringsperspektiv kommer det fortsatt mycket oroliga läget i eurozonen ha en fortsatt stor inverkan på den svenska fastighetsmarknaden. Det är dock inte odelat negativt då Sverige uppfattas som relativt säkert och attraktivt. Att vi är utanför eurosamarbetet har också en positiv inverkan, även om hedging-kostnaderna för en utländsk investerare är betydlig.

Vilka typer av fastigheter och vilka områden efterfrågas minst respektive mest?


– Det beror till stor del på vilket företag som avses och behoven för just dem. Generellt är att en attraktiv byggnad innehåller ändamålsenlig planlösning och har tillräckligt hög teknisk standard för att möta kraven på en yteffektiv sittning. Etablerade områden med en mix av kontor, bostäder, serviceutbud och tillgång till bra kommunikationer står sig bra. Fastigheter som kan erbjuda så kallad "all inclusive" är intressanta på marknaden.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu?


– Vi har i centrala Stockholm en ganska gammal kontorsstock och då kraven från företagen ökar på lokalernas tekniska och arkitektoniska standard leder det naturligt till ett minskat utbud. Vår bedömning är att vakansen i A-segmentet förblir mycket låg.

Vad har du för råd till dem?


– Utvärdera möjligheten att bredda lokalsöket till flera områden. Titta på andrahandsmarknaden. Hör med din fastighetsägare om de får ytor tillgängliga framöver som de inte börjat marknadsföra eller om det är möjligt att omförhandla kontraktet med kortare avtalstid. För mindre företag kan ett alternativ vara att hyra in sig hos ett företag som har fått över­ytor.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration