Röster om Malmö: "Satsa ännu mer på City"

Två röster om lokalhyresmarknaden i Malmö.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-05-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Annika Lawitz, uthyrare på Balder


Hur ser du på hyresutvecklingen i Malmö City?

– Hyresmarknaden för kommersiella lokaler i Malmö City är i dagens läge ganska tuff. Det är väldigt tråkigt att se hur Malmö City tar stryk när det nyproduceras utanför Malmös kärna och många före­tag och butiker flyttar ut till bland annat Hyllie med Emporia samt Västra hamnen. Det vi i dag märker är att dessa företag börjar komma tillbaka till city då de saknar högre puls, smidiga kommunikationsmöjligheter och trevliga lunchställen. Vi ser ljust på fram­tiden och har märkt av en större efter­frågan på såväl butiks- som kontorslokaler.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Malmö City?
Artikelbild

Annika Lawitz
Bild: Balder


– Den största fördelen med city är att allt känns väldigt "nära" och lättheten till att ta sig till hela Öresund. Detta gör att många företag ser fördelarna med att etablera sig i stan då det är mycket folk som rör sig och konsumerar. Smidigheten med Centralstationen och lätta kommunikationsmöjligheter gör att ingenting känns svårt. Här finns trendiga butiker, välkända företag, mysiga fik och trevliga lunchställen.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i Malmö City?

– Malmö är en stad som är i ständig utveckling då det byggs mycket nyproduktion och köpcentrum vilket gör att det blir stor konkurrens om hyresgästerna och deras kunder. Detta har tagit hårt på city vilket har bidragit med en större vakans än vi tidigare har haft. Istället för att bygga utanför Malmös kärna, borde man satsa ännu mer på city och göra det ännu mer självklart. Det viktiga är att alla fastighetsägare tar ansvar för sina fastig­heter samt att politikerna tar sitt ansvar. Att Malmö stad satsar på nya planer och ständig utveckling och att vi som besöker och lever våra liv i Malmö gör vår del.

Hur ser du på er roll i Malmö City?

– Vi brinner för en långsiktig och hållbar förvaltning samt utveckling av våra fastigheter och ser positivt på vår roll här i Malmö. Vi vill vara det fastighetsbolaget som känns självklart när den dagen kommer då man vill etablera sig och öppna upp sin verksamhet oavsett om det är en butik, kontor eller restaurang.

Peter Härle, affärsutvecklare, Jernhusen


Hur ser du på hyresutvecklingen i Malmö City?

– Jag ser att den positiva hyres­utvecklingen bygger på det finns ett behov och därmed betalningsvilja för nya centrala och kommunikationsnära kontor. Fokus på att sitta kommunikationsnära är i dag en hygienfaktor när man söker nya lokaler.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Malmö City?
Artikelbild

Peter Härle
Bild: Jernhusen


– En etablering i city väljer man för att synas och för att det hänger ihop med hur man vill uppfattas. Tillgängligheten som erbjuds såväl kunder som personal – vid lokalisering i Malmö City – är och kommer alltid vara en viktig parameter för företag som verkar i regionen.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i Malmö City?

– Malmö City måste fortsätta vara attraktivt att vistas i vilket ställer krav på goda vistelsemiljöer, mötesplatser och ett rikt serviceutbud. Detta kan åstadkommas med god densitet och om privata och kommunala intressen samordnas för att fortsätta utveckla en dynamisk blandstad och ett city som lever hela dygnet.

Hur ser du på er roll i Malmö City?

– Centralstationen är en oerhört viktig pusselbit i city som Jernhusen arbetar hårt för att fortsätta utveckla. Jernhusen har även spelat en mycket viktig och pragmatisk roll genom att driva fram den citynära stadsutveckling i anslutning till Citytunneln, mellan Malmö C och havet. Först ut här är Glasvasen och intill kommer Malmö stad iordningsställa en ny mötesplats i staden med arbetsnamnet "Jerntorget" som därmed blir Malmös mest centrala torg och mötesplats. Det senaste tillskottet på Malmö C är Kungalängan som fyllts med ett rikt spännande utbud som vänder sig mot bussidan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration