Röster om Kungsbacka: "Flytta stationen norrut eller söderut"

En mindre lokal fastighetsägare, ett stort bolag och en lokalmäklare – här låter vi företrädare från olika delar av fastighetsbranschen ge sin syn på hyresmarknaden och näringslivet i Kungsbacka.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-12-08 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Fredrik Söderberg, vd, Söfastgruppen


Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Kungsbacka?

– Det är ganska stor efterfrågan, men för att företag skall kunna etablera sig, så krävs fler hyresrätter och effektivare utnyttjande av mark som är möjlig för exploatering. Ska ett större företag kunna etablera sig, så måste de kunna rekrytera personal, och det inte enbart från Kungsbacka utan från andra delar i Sverige. Vidare måste kommunen ha en tydlig målbild med vad för företag man söker och aktivt marknadsföra kommunen mot den typen av företag.

Vilka är de största fördelarna med att välja Kungsbacka som etableringsort?

– Närheten till en storstadsregion och dess marknad samtidigt som man har den mellanstora stadens fördelar med bland annat lägre etableringskostnader och bra infrastruktur både för resande med kollektiva alternativ och för bilburna. Kungsbacka erbjuder en mycket konkurrenskraftig infrastruktur; järnväg för godstransporter, pendeltåg från Göteborg, Mölndal, Varberg och hela vägen söderut och Öresundstågen som skapar möjlighet att enkelt ta sig till Kastrups flygplats, men också bra motorväg, tillfartsleder och goda parkeringsmöjligheter för bilburna. Kungsbacka har också mycket bra skolor, bland annat en unik hantverksskola i Elof Lindälvs gymnasium. Och givetvis spelar närheten till havet en stor roll. Det är viktigt att personalen har närhet till natur och friluftsliv.

Ni har valt att sälja projekt i Göteborg för att i stället satsa i Kungsbacka, varför?

– På en marknad som Göteborg är det svårt för en ­mindre fastighetsägare att konkurrera om projekt. Göte­borgs kommun tilldelar nästan bara mark till större entreprenörer och mark i bra lägen säljs sällan av privata exploatörer. Vi hade en förhoppning om att kunna delta i utvecklingen på Södra Älvstranden men har inte fått svår på vår förfrågan till Älvstranden Utveckling om detta.

– Sedan är det så att till exempel de stora pensionsbolagen hela tiden måste placera sina ständigt ökande tillgångar, mer eller mindre i vad som finns att köpa, medan ett privat företag ju inte kan förlita sig på skatte- och avgiftsintäkter utan lever i en mer normal företagsvärld.

Ni har utvecklat cirka 5 500 kvadratmeter i Kungsbacka, Borgås Företagspark med kombi­lokaler och Gottskär Entré, med bland annat kontor och gym. Har ni några fler projekt på gång i Kungsbacka framöver?

– Vi har varit i kontakt med kommunen och önskat markanvisning vid Kungsbacka norra infart för byggnation av en högre byggnad, upp till tolv våningar. Vi har också sökt mark bredvid vårt senaste bygge i Borgås och även vid Hede pendelstation. Tyvärr har allt varit utan resultat så här långt. Exempelvis säger kommunen att det är besvärliga markförhållanden vid norra infarten, vilket man ju kan tycka borde vara exploatörens problem. Det är ju inte kommunen som grundlägger utan exploatören.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling för Kungsbacka?

– Tänk om och tänk nytt om Kungsbackas innerstad. Det är gamla hus och stora tomma ytor. Staden måste förtätas och man måste skapa attraktiva destinationer i Innerstaden – utöver Systembolaget – som kan locka folk att åka dit, till exempel en saluhall och spektakulära och attraktiva bostäder med närhet till kollektivtrafiken.

– Kungsbackas "centralstation" borde flyttas norrut eller söderut och den befintliga centralstationen borde finnas kvar som en vanlig hållplats för Innerstaden. Pendelbussar och övrig pendeltrafik får inte plats i centrala Kungsbacka. Det gick an i början och mitten av 1900-talet då enbart ankomst av ett ånglok lockade folk. I dag är människor mer realistiska, de behöver transporteras på ett effektivt sätt och framförallt inte hoppas på att det finns en ledig parkeringsplats vid en pendelstation. Det bästa alternativet vore kanske att gräva ner hela Centralstationen så att inte staden delades i två delar av järnvägen. Vidare undrar man ju hur man ska klara den säkerhetsrisk som järnvägen innebär för närliggande bostäder som byggs etcetera.

– Utöka kulturutbudet, men inte bara med kortsiktiga jippon och festivaler, utan till exempel genom att dekorera Kungsbacka med fontäner, skulpturer, statyer, konstmuseum med mera, som även kan locka en så kallad kulturelit. Genom detta kommer fler företag av kvalificerad karaktär. Det känns oerhört viktigt att kulturen stärks.

– För övrigt; det tar bara 15 minuter med bil eller tåg in till Göteborg, om man nu vill dit. Detta måste man också marknadsföra bättre. Det mentala avståndet är för folk längre än det verkliga avståndet mellan Kungsbacka och Göteborg.

Monica Söderbäck, marknadssamordnare, Harry Sjögren


Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Kungsbacka?

– I Kungsbacka finns en efterfrågan på främst kontor, lager/industri och sällanköps­butiker. Trycket är störst på mindre enheter och det gäller samtliga kategorier.
Artikelbild

Monica Söderbäck
Bild: Harry Sjögren


Vilka är de största fördelarna med att välja Kungsbacka som etableringsort?

– Kungsbacka har ett bra läge utmed E 6, man når Göte­borgs centrala delar på mindre än en halvtimme, det är nära till hamnarna i både Göteborg och Varberg och det tar cirka 30 minuter till flygplatsen i Landvetter. Samtidigt är det nära ut till lederna både för transport ner mot kontinenten och mot Oslo och Stockholm.

– Näringslivet domineras av små och medelstora före­tag och det är ett gynnsamt företagsklimat.

– Ett antal nya och välordnade kontors- och industriområden har vuxit fram på senare år och fler planeras.

Ni äger 13 fastigheter med 63 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Kungsbacka. Har ni några projekt på gång i staden för närvarande?

– Vi tittar på ett par ut- och tillbyggnader av befintliga fastigheter för att möjliggöra expansion för befintliga hyresgäster.

Ni påbörjade förra året en byggnation av 2 300 kvadratmeter lager och kontor i Varla utan någon klar hyresgäst. Hur har det projektet gått?

– Det har gått bra, det är fullt uthyrt, det danska medicin­bolaget Coloplats Sverige AB hyr hela fastig­heten. Färdigställande och inflyttning skedde 1 oktober.

Vilken är er största lediga lokal i Kungsbacka?

– Det finns möjlighet att hyra ett "eget hus" på Energigatan, bestående av totalt cirka 2 200 kvadratmeter fördelat på cirka 200 kvadratmeter kontor och cirka 2 000 kvadratmeter lager. Där finns fyra portar i markplan och takhöjden är 5–7,5 meter.

Stellan Arvidsson, fastighetsmäklare, Com Lokal Mäklare


Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Kungsbacka?

– Kungsbacka är ett av de mest attraktiva områdena att marknadsföra. Com Lokal jobbar främst med kontor, lager och industri, bland annat med den kända profil­byggnaden Måsenhuset, och det är relativt många förfrågningar och visningar jämfört med till exempel i Mölndal eller Mölnlycke.
Artikelbild

Stellan Arvidsson
Bild: Com Lokal Mäklare


Vilka är de största fördelarna med att välja Kungsbacka som etableringsort?

– Kungsbacka har expanderat otroligt de senast decennierna och många företagare har valt kommunen som bostadsort. Närheten till arbetsplatsen spelar en allt större roll. Handelsområden i och omkring central­orten ökar attraktionen.

Vilka fastighetsägare i Kungsbacka samarbetar ni med?

– Vi samverkar bland annat med Kungsfyren med fastig­heter i Varla och Särö centrum där vi arbetar med butik, lager och kontor på cirka 1 800 kvadratmeter. Vi har i år hyrt ut cirka 1 000 kvadratmeter för dem.

– Kungsleden är en annan samarbetspartner med bland annat Elanders gamla fastighet att bearbeta. Vi har också arbetat med Emanuelsson fastigheter, bland annat i det orangea Trivas-huset vid infarten till Kungsbacka centrum.

Vilken är den mest attraktiva lokalen ni arbetar med just nu?

– Vi håller för närvarande på med cirka 1 300 kvadratmeter kontor och lager i Måsenhuset.

Vilken är den viktigaste frågan för en fortsatt positiv utveckling för Kungsbacka?

– Att fortsätta satsa på logistiken och olika kommunikationsslag – tåg, snabbuss med mera som gör att avståndet till exempelvis Göteborg känns som en försumbar faktor.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration