Hur växer Uppsala och hur tillgodoses behovet av verksamhetslokaler?

Det byggs mycket just nu och ännu mer planeras framöver. Claes Du Rietz på Mäklarhuset berättar om de spännande satsningarna.

Skriven av Claes du Rietz 2015-03-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Claes Du Rietz.
Bild: Nicklas Tollesson


Stadens snabba tillväxt ställer krav på produktion av nya bostäder. Nyproduktionen sker med förtätning, men även nya områden bebyggs på före detta industrimark eller på obebyggd mark. Utöver förtätning och omdaningen av tidigare industriområden kommer framöver stora satsningar med nya bostäder ske i kraftledningsstråket i Östra Sala Backe samt i området från ­Polacksbacken i norr och till Sunnersta i söder, kallat "Södra staden". När staden växer och det byggs så många bostäder behövs det även produceras kontor, butiker, industri- och lagerlokaler. Ett flertal projekt är redan på gång och ytterligare projekt är planerade. ­Nedan följer några av de projekt som har påbörjats eller kommer att påbörjas inom en snar framtid.

Produktioner centralt


I centrala Uppsala råder fortfarande hektisk byggfeber. Stomresning av Jernhusens byggnad Eldaren pågår för fullt. Skanska håller på att slutföra byggnationen av sju bostadshus med verksamhetslokaler i markplan på Stationsgatan. Klövern slutför i år påbyggnationen av kontorsbyggnaden på Bäverns gränd och fortsätter med byggnation av hotell­delen där Elite Hotels slår upp portarna i början av 2017. Axfast bygger nytt bakom Åhlénshuset och Åhléns får ny fasad och innandöme. Under 2016 kommer Skanska påbörja produktionen av kontorsbyggnaden Juvelen om cirka 10 000 kvadratmeter med kontor och verksamhetslokaler i olika plan. I hörnet Kungsgatan och S:t Persgatan planerar Aspholmen att bygga kontorsytor om 7 000–8 000 kvadratmeter. Ut­över dessa projekt har Uppsala Kommun dammat av planerna på att bygga ut det nuvarande stadshuset. ­Enligt planen ska dagens stadshus fördubblas från dagens 10 000 kvadratmeter. I dagsläget finns dock inget politisk beslut.

Produktioner med omvandling av områden


Den stora omvandlingen av den inre delen av Kungsängen är snart genomförd. All byggbar mark utom UL:s kontor med verkstäder samt Kvarnen är bebyggda eller bebyggs. I maj meddelade Lantmännen Cerealia att de under första kvartalet 2017 lägger ner verksamheten i Kvarnen. Vad som kommer att hända med byggnaderna är i dagsläget inte klart. Enligt kommunens program för bostadsområdet 2009 är alla tegelbyggnader som ligger ut med ån markerade som "kulturhistoriskt värdefulla hus". Detta betyder inte att det är otillåtet att riva dem, men framtiden får utvisa om de rivs eller bevaras. Även på Kapellgärdet fortsätter områdets omvandling från industriverksamhet till bostäder med nya produktioner. I Börjetull mellan järnvägen och Fyrisvallsgatan pågår byggandet för fullt. Därefter kommer den stora omvandlingen av det gamla industriområdet i Börje Tull där planer finns på ytterligare 1 500 bostäder med byggstart 2015. I Rosendal pågår byggandet för fullt med produktion av både bostads­rätter och hyresrätter. Uppsalahem skapar i området ett kvarter med 250 ungdomslägenheter. Nästa industriområde där omvandling snart inleds är Boländerna. Kommunen och GE Healthcare har inlett diskussioner om skyddsbestämmelserna runt bolagets anläggning som kan leda till att ny mark öppnas för nybyggnation. Ansökningar om detaljplaneläggning för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler har redan inletts i den nordvästligaste delen av Främre Boländerna av tre olika fastighetsägare. Fastigheterna ligger på varsin sida om Östunagatan och väster om Säbygatan. Norr om Östunagatan planerars 225 lägenheter och söder om Östunagatan planeras Uppsala Trade Center med verksamhetslokaler för handel, kontor och service om 13 000 kvadratmeter, vilket skulle generera 200 nya arbetsplatser. I samma kvarter planeras 400 bostäder varav minst hälften blir hyresrätter.

Glöm inte mark för industri- och lagerlokaler


Ändringar av industriområden till bostadsområden har gjort att en stor mängd verksamhetslokaler rivits. Detta har framför allt skett i Kungsängens industriområde, på Kapellgärdet och de inre delarna av Librobäck (Börje Tull). Framöver kommer även flertalet verksamhetslokaler rivas i Boländerna. För närvarande är alla tomter mellan E4:ans södra infart till Uppsala och Almungevägen sålda och de flesta är redan bebyggda. Även all tillgänglig mark i Librobäck är såld. Kommande mark för försäljning planeras bli Östra Fyrislund samt utbyggnad av Librobäck, troligen på båda sidor om Gysingevägen.

Claes Du Rietz

Kommersiell fastighetsmäklare på Mäklarhuset Nordström & Partners Transaktione


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration