"Vi upplever att efterfrågan är störst kring E4-stråket"

Två röster om lager/logistik i Stockholm

Skriven av Henrik Ekberg 2014-08-14 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Micael Svensson,
 chef affärsområde godsterminaler, Jernhusen


Hur ser efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ut just nu i Stockholm?

– I dag klarar man efterfrågan men om man ser på Västberga/Årsta finns det en del fastigheter som snart tjänat ut och kommer att behövas ersättas av moderna fastigheter.
Artikelbild

Micael Svensson
Bild: Jernhusen


– De flesta vill ha logistikfastigheter så nära Stockholm som möjligt eftersom läget är viktigt, men marken blir mer kostsam ju närmare det är, därför hamnar dessa funktioner lite längre ut i kranskommunerna. Vilket inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?

– Årsta/Västberga är eftertraktade områden om man vill ha distribution i de södra och centrala delarna av Stockholm.

Hur står sig Stockholmsregionen som logistikstad?

– Man har nu från stadens sida börjat mer aktivt arbeta med frågan vilket är bra med tanke på hur Stockholm växer och de trafikproblem som finns i staden.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Stockholm ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?

– Jag tror att det gäller för Stockholm att se det över ett lite större perspektiv, att planera godstransporter redan i ett tidigt skede, inte bara agera när godset nått innerstaden. Hur får vi godset till Stockholm och hur skapar vi incitament till att välja hållbara transporter?

Jesper Carlsöö, region och uthyrningschef, Corem


Hur ser efterfrågan ut på lager- och logistikfastigheter i Stockholm just nu?
Artikelbild

Jesper Carlsöö
Bild: Corem


– Bra. Vi har det mesta av våra lager- och logistikytor uthyrda just nu och vi har möjlighet att producera ytterligare cirka 25 000 kvadratmeter i Arlandastad. Där har vi ett antal förfrågningar som vi tittar på.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?

– Vi upplever att efterfrågan är störst kring E4-stråket söderut. Där har vi även förvärvat nyligen.

Hur står sig Stockholmsregionen som logistikstad?

– Stockholm står sig bra som logistikstad i kraft av sin storlek. Norra och södra Stockholm skiljer sig dock en hel del från varandra i logistikförutsättningar.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Stockholm ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?

– Tillgång till mark och förbättrad infrastruktur.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration