"Kista är bättre än någonsin"

Fyra röster om hyresmarknaden i Kista

Skriven av Sofia Grymer 2013-11-07 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Pernilla Pettersson, uthyrare, Klövern


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Kista?

– Kommunikationerna, både med bil (nära både E 4 och E 18) och kommunalt. Det blir till och med ännu bättre då tvärbanan kommer på plats, byggstart är planerat till 2016. Kista till ytan är inte så stort, så var man än etablerar sig i Kista är det promenadavstånd till både tunnelbana och pendeltåg (station Helenelund). Serviceutbudet är stort och variationen av företag likaså, dock är det fortfarande ICT-företagen som dominerar. Man får heller inte glömma bort att Kista ligger strategiskt bra till de båda flygplatserna, Arlanda och Bromma.
Artikelbild

Pernilla Pettersson
Bild: Klövern


Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Kista just nu?

– Efterfrågan på lokaler är fortsatt god, vi ser ingen avmattning, snarare ökning sedan pendeltåget numera åker direkt till Arlanda. Det har "lyft" vårt område med fastigheter ut mot E 4 väsentligt. Yteffektiviteten och flexibiliteten är i fortsatt stort fokus. Frågan om parkeringsplatser hamnar högt upp hos företagen i dag, trots att de minskar antalet platser, på grund av de goda kommunikationerna.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Vi ser en önskan om fler bostäder "mitt i Kista", inte bara runt omkring. Vi hoppas också på att statliga myndigheter vänder sina blickar hitåt då Kista tillhör Stockholms stad. Bilden av Kista förändras mer och mer, från att ha upplevts tidigare som ett ren­odlat företagsområde till en numera högst levande och bubblande Science City, "Kista Science City" är och kommer fortsätta vara en viktig del av Stockholm. Men det är fortfarande viktigt att vi som arbetar och verkar för Kista, kommunicerar ut det till omgivningen.

Hur ser du på Klöverns roll i Kista?

– Klövern ska som tidigare, tillsammans med Stockholms stad, andra fastighetsföretag och övriga fortsätta utvecklingen av Kista. Det är viktigt att vi alltid vill framåt, att det alltid finns nya mål och visioner, det tycker jag kännetecknar Klövern som fastighetsbolag.

Vad har ni för projekt på gång i Kista?

– För närvarande är vi på gång med en förädling och förvandling av tre befintliga projektfastigheter, samt att vi också letar efter nya företag till vårt område "­Kista Gardens". Numera erbjuder vi även "gröna hyres­avtal" till samtliga våra hyresgäster. Nu har vi också satt igång med omdaningen av de mer sekundära parkeringsytorna vi har, i syfte att skapa fler parkeringsplatser, samt att Kistas exponering öppnas upp ytterligare mot E 4 och dess skyltläge.

Peter Kvarfordt, uthyrare, Areim


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Kista?

– I Kista finns ungefär 43 000 arbetsplatser, 8 000 utbildningsplatser (KTH, Stockholms Universitet ) och 1 100 forskarexaminerade inom en mängd olika sektorer. Den mest dominerande är fortfarande ICT-sektorn. Infrastrukturen är väl utbyggd med tunnelbana, pendeltåg, bussar, nya E 18, nya tillfartsvägar norrifrån och den kommande tvärbanan. Närheten till Kista Galleria, en av Stockholms största gallerior, gör att anställda enkelt kan utföra sina inköp i anslutning till sin arbetsdag. Nybyggda Kistamässan och Victoria hotell har gjort Kista till ett starkt mässområde.

– Allt detta gör att Kista är ett av Sveriges mest företagsexpansiva och kunskapsintensiva campus, ett företagsområde att lyckas i för kunskapsintensiva företag.
Artikelbild

Peter Kvarfordt
Bild: Areim


Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Kista just nu?

– Den är bra med många nystartade bolag som växer och flera stora som expanderar. Areim har fyra fastigheter i Kista, tre av dem är fullt uthyrda och i Kista One är 75 procent uthyrt av 40 000 kvadratmeter kontor.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Att fortsätta jobbet med att berätta hur fantastiskt bra Kista är, och just nu är Kista bättre än någonsin!

Hur ser du på Areims roll i Kista?

– Vi är en av flera fastighetsägare som i Kista fastighetsägarförening driver en mängd frågor för att göra Kista så attraktivt som möjligt. Den hetaste frågan nu är att involvera Sollentuna kommun för att förbättra området runt pendeltågsstationen Helenelund och koppla ihop denna del av Sollentuna med Kista.

Vad har ni för projekt på gång i Kista?

– Areim håller på att slutföra projektet Kista One och har cirka 10 000 kvadratmeter totalrenoverade kontorsytor kvar att hyra ut, med bästa läge nära tunnelbanan och Kista Galleria.

Bo de Besche, affärs­områdeschef i Stockholm Nord, Vasakronan


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Kista?

– Kista bjuder på bra och prisvärda lokaler i ett område med ett mycket starkt internationellt varumärke. Dessutom finns där all tänkbar service och bra kollektivtransport, både till Stockholm city och till flygplatserna.
Artikelbild

Bo de Besche
Bild: Vasakronan


Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Kista just nu?

– Den är löpande god även om den återhållsamhet som finns generellt i marknaden även känns i Kista.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– En ännu större mix av bostäder, service, handel, kontor och kultur inom samma område. Detta skulle skapa mer liv och större rörelse i området även efter kontorstid och på helgerna.

Hur ser du på Vasakronans roll i Kista?

– Som stor fastighetsägare i området har vi givetvis en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för företag att vilja vara och trivas i Kista. Som enskild aktör är ambitionen att se till att där finns en lösning för alla som söker lokal, oavsett om man söker en ­lokal ­eller ett helt eget hus. Dessutom arbetar vi tillsammans med övriga fastighetsägare i Kista för att på bred front utveckla Kista till att bli ett ännu mer dynamiskt område.

Vad har ni för projekt på gång i Kista?

– Just nu bygger vi två nya hus om vardera cirka 19 000 kvadratmeter på Kista Terrass, dessutom tittar vi alltid på hur vi skulle kunna utveckla nya byggrätter.

Kajsa van Dijck, förvaltningschef, Sveareal


Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Kista?

– Kista är en dynamisk miljö med många ICT- och utvecklingsföretag samlade på en plats. Här finns en enorm drivkraft och internationell puls som attraherar många. Det finns bra kommunikationer, man tar sig med lätthet hit med antingen pendeltåg, flygbuss, tunnelbana eller bil. Det finns dessutom ett komplett utbud av både restauranger och all tänkbar service.
Artikelbild

Kajsa van Dijck
Bild: Sveareal


Hur ser efterfrågan på lokaler ut i Kista just nu?

– Vi upplever att efterfrågan är stor, både från företag i närområdet och från företag utanför Kista. Kista är ett attraktivt alternativ till andra kontorslägen utanför Stockholms innerstad. Det finns ett stort utbud av lokaler och konkurrensen är hård. Men det ställer även krav på oss fastighetsägare att kunna anpassa och leverera efter våra kunders önskemål.

Vad behövs ytterligare för att locka hit företag i framtiden?

– Det behövs satsningar på gatumiljön, gångstråken och fler naturliga mötesplatser – att göra dessa mer trivsamma och livfulla. Dessutom tror vi att när den nya infrastrukturen är på plats, kommer Kistas dragningskraft att öka ytterligare. Vi fastighetsägare måste också ta vårt ansvar och anpassa oss efter de miljökrav som allt fler hyresgäster ställer på sina arbetsplatser.

Hur ser du på Sveareals roll i Kista?

– Vi arbetar tillsammans med övriga fastighetsägare för att driva Kistas utveckling framåt. Kista är en intressant stadsdel som nu står inför en stor expansion, där även många nya bostäder planeras. För egen del har vi en stor utmaning med att utveckla våra fastigheter till attraktiva arbetsplatser, även åt morgondagens hyresgäster.

Vad har ni för projekt på gång i Kista?

– Vi äger tre fastigheter centralt i Kista om totalt cirka 120 000 kvadratmeter. Hyresgästernas behov och önskemål är annorlunda i dag mot när fastigheterna byggdes. Vi arbetar därför aktivt med att se över våra fastigheter till att bli konkurrenskraftiga alternativ.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration