Röster om Stockholm City: "Vi tror på en fortsatt stark hyresutveckling"

Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen och Patrik Sundberg, director på CBRE, om lokalhyresmarknaden i Stockholm City.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-02-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen


Hur skulle du beskriva hyresutvecklingen i city?

– Hyresutvecklingen i Stockholm city har varit på stabil uppgång under flera år i följd. Efterfrågan på moderna, effektiva kontorslokaler är fortsatt mycket stark och det begränsade utbudet i kombination med att många företag i Stockholmsregionen går bra driver successivt hyrorna uppåt. Stockholm CBD leder i vanlig ordning hyresutvecklingen, vilket i sin tur pressar upp hyrorna även i övriga city. Under 2015 gjorde vi flertalet avslut på nivåer mellan 5 000 och 5 500 kronor/kvadratmeter i kallhyra för kontorslokaler i CBD.
Artikelbild

Erik Skalin
Bild: Aberdeen


Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling av lokalhyresmarknaden i city?

– Kontorsstocken i city behöver fortsatt utvecklas genom ombyggnad och förädling, och det kommer även att behövas nyproduktion för att ta hand om den starka efterfrågan på bra kontorslokaler i bästa läge. Men kontorsmarknaden är ingen isolerad företeelse, det är ett sammanhang av flera faktorer. Parallellt behöver därför stadskärnan utvecklas på ett stabilt och hållbart sätt för att vara fortsatt attraktiv för både arbetande, boende och besökande.

Vilken är er största lediga lokal i city?

– Den största sammanhängande vakans vi har för närvarande är cirka 1 700 kvadratmeter på Kungsgatan 44. Det är två plan med interntrappa och båda planen har stora terrasser. Lokalen har bland annat en representativ externdel med flera stora mötesrum. Vi har även nyligen påbörjat marknadsföringen av en kommande större vakans på Blasieholmen. Där blir i början av 2017 cirka 3 500 kvadratmeter kontor ledigt efter en avflyttande hyresgäst på de fyra översta planen i fastigheten på Blasieholmsgatan 4 A.

Patrik Sundberg, director, CBRE


Hur skulle du beskriva hyresutvecklingen i city?

– De senaste två åren har vi bevittnat en hyresutveckling som vi inte har sett under de senaste 15 åren. Hyrorna har stadigt gått uppåt samtidigt som rabatter har minskat. Produkten och läget har varit drivande faktorer, men brist på vakanta lokaler generellt har drivit på hyresutvecklingen även i B-segmentet.
Artikelbild

Patrik Sundberg
Bild: CBRE


– Vi tror på en fortsatt stark hyresutveckling även under 2016, driven av hög efterfrågan, ett ökat tryck in mot city i kombination med ett begränsat utbud av primeprodukter.

Vilka är det viktigaste frågorna för en positiv utveckling av lokalhyresmarknaden i city?

– Utbud och efterfrågan är inte riktigt i balans i dag, vilket har varit en bidragande faktor till den hyresutveckling vi bevittnar. Vi behöver fortsatt förädling av gamla utdaterade fastigheter samt fortsatt påbyggnad av nya våningsplan där det är möjligt. Ett obefintligt utbud gör att hyresgästerna väljer att sitta kvar i sina lokaler eller söker sig till andra alternativ utanför citykärnan.

Hur ser du på er roll i city?

– City har alltid varit en av de delmarknader CBRE Office Agency har fokuserat starkt på och så även 2015 där större delen av årets uthyrningar har skett. Vi kommer även fortsättningsvis att fokusera på city för att på så sätt öka våra marknadsandelar där. Bland annat har vi sedan ett par år en mycket detaljerad databas innehållande både hyror och avtalsutgångar på företag just i city.

Vilken är er största lediga lokal i city?

– 2015 har varit ett av våra bästa år någonsin då utbudet på större sammanhängande ytor har sjunkit i en mycket snabb takt. I slutet av november hade vi till exempel upp mot 5 500 kvadratmeter i en sammanhängande yta men denna vakans har nästintill eliminerats till dags datum. Den största vakansen i city som vi marknadsför i dag är 967 kvadratmeter på Fleminggatan 7. Vi för nu ett antal dialoger med fastighetsägare som behöver hjälp med att utvecklas samt marknadsföra en del större vakanser i city.

Lediga lokaler i Stockholm


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration