"Fortsatt efterfrågan på stora kontorsytor i Uppsala"

Uppsala utvecklas och efterfrågan på nya lokaler är fortsatt stark. Det menar Claes Du Rietz på Mäklarhuset, som här ger sin syn på den kommersiella hyresmarknaden i Uppsala.

Skriven av Claes Du Rietz, kommersiell fastighetsmäklare på Mäklarhuset 2016-03-02 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Uppsala fortsätter att växa och har en fortsatt stark befolkningsutveckling med låg arbetslöshet. Förutom den starka efterfrågan på bostäder är det efterfrågan på alla kategorier av lokaler, med en stark efterfrågan på riktigt små kontorslokaler och stora kontorslokaler samt industri- och lagerlokaler. Däremot ser vi att butikslokaler i centrala Uppsala efterfrågas ­något mindre.
Artikelbild

Claes Du Rietz
Bild: Nicklas Tollesson


Fortsatt efterfrågan


Uppsalas kontorsmarknad är fortsatt stabil och vakanserna har inte ökat trots att flertalet nya kontorsbyggnader har uppförts i centrala Uppsala. Efterfrågan avser större sammanhängande kontorsytor med modern standard, men även små kontorslokaler. Nyproduktionen har till en del tillfredsställt behovet av större kontorslokaler men fortfarande saknas alternativ för de företag som söker större sammanhängande ytor centralt i Uppsala. Nyproduktionen tillgodoser normalt sett inte den efterfrågan som föreligger avseende små kontorslokaler vilket gör att det fort­farande efterfrågas sådana lokaler.

Butiksytor i centrum


Uppsalas cityhandel har tidigare varit starkt koncentrerad till ett fåtal kvarter längs Kungsängsgatan och Svartbäcksgatan med Stora Torget i centrum.

Västerut är handeln begränsad av Fyrisån och kvarteren väster om ån består i huvudsak av institutioner med byggnader utan butikslokaler i markplan. Österut har centrum begränsats av Kungsgatan och järnvägen. Detta har gjort att Uppsalas citykärna med handel är liten i förhållande till stadens storlek. Under många år har begränsningen av citykärnans storlek resulterat i stor brist på butikslokaler vilket även resulterat i ganska stora överlåtelse­summor av centrala butikslokaler med bra lägen.

För att motverka stadens begränsning av citylägen finns i Uppsala flertalet centrala gallerior. För att ytter­ligare utöka citykärnas omfång skedde tidigare en stor upprustning av Dragarbrunnsgatan vilket tillsammans med färdigställandet av det nya Åhlénshuset har gjort även denna gata till en mer attraktiv affärsgata.

En förhoppning är att detta även gör att tvärgatorna mellan Gågatan och Dragarbrunnsgatan blir attraktiva butiksgator vilket Axfasts byggnation möjliggör med flertalet entréer till Åhléns och de övriga butiker som öppnat upp i byggnaden.

På övriga tvärgator begränsas tyvärr denna möjlighet av galleriorna som i liten omfattning har entréer mot tvärgatorna.

Alla nyproducerade ytor är nu uthyrda och Svartbäcksgatans stora vakans är nu fylld vilket gör att man med förhoppning kan se på den framtida cityhandeln.

Tips för er som söker mindre kontorslokal


För er mindre företag som söker små kontorslokaler rekommenderar jag att överväga möjligheten att sitta tillsammans med ett annat företag. Detta skulle ge er ett större utbud av kontor att välja mellan och bättre möjligheter till fördelaktigare hyresvillkor när utbudet är så lågt avseende små kontor.

Sök lokaler i Uppsala


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration