"Längre beslutsprocesser hos företagen"

Hur påverkar konjunkturavmattningen hyresmarknaden i Göteborg?
Vad efterfrågas mest just nu?
Gunnel Lundegren, regionchef på Colliers International, ger här sin syn på det aktuella marknadsläget.

Skriven av Gunnel Lundegren 2012-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Den uppgång i konjunkturen i Sverige och i Göteborg som vi kände av under stora delar av 2011 har börjat mattas av. Sverige verkar dock stå sig väl i jämförelse med många av våra europeiska grannar. Glädjande är också att trots att varslen har börjat öka i Sverige så är den ökningen mindre i Göteborgsregionen. Den konjunkturuppgång vi har haft de senaste åren har gjort att vakansgraden har varit sjunkande sedan 2010.

Artikelbild


Bild: Emma Granberg


Vi tror att vakansgraden under 2012 kommer att ligga kvar på 2011 års nivåer. Konjunkturutvecklingen framöver kommer att påverka hur hyresnivåerna utvecklas. Visar det sig framgent att det är svårt att hyra ut till de hyresnivåer vi haft den senaste tiden så kommer vi nog se en större vilja från fastighetsägarna att ge rabatter i någon form. Det vi redan känner av i detta svårbedömda konjunkturläge är att det är längre beslutsprocesser hos företagen.

Trender på hyresmarknaden


Den lokal som efterfrågas mest är mellan 200 och 300 kvadratmeter med en flexibel planlösning. Den ska också gärna ha klimatinstallationer som ger en god arbetsmiljö och möjlighet till parkering. Det talas även mycket om vikten av att inte bara lokalen ger ett trevligt intryck utan också entrén och miljön utanför fastigheten.

En parameter som också är viktig för många då de söker ny lokal är tillgängligheten. Fastigheten ska dels ha god tillgänglighet med bil, dels parkeringsmöjligheter, både för anställda och besökare. Det ska också gå att åka kollektivt till fastigheten och efterfrågan på detta är något som vi tror kommer att öka då biltullarna införs.

De två områden som efterfrågas mest av de lokalsökande företagen är Inom Vallgraven och Gårda. Vilket man föredrar av dessa är bland annat avhängigt behov av kollektivtrafik, behov av parkeringsplatser och om man har behov av att snabbt kunna vara ute på trafiklederna. Båda områdena erbjuder ett urval av lunchrestauranger vilket också är en viktig parameter då ett företag ska välja område för sin nya etablering.

Det som många dock upplever som en nackdel med centrum är svårigheten med parkering för personal och besökare men synen på detta och användningen av bil kanske påverkas när biltullarna är på plats och både miljömedvetenheten och kravet på god kollektivtrafik ökar?

Nya lokaler


Framöver kommer flera stora nya kontorsytor att färdigställas. Vid årsskiftet 2012/13 står cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta klar. Under 2013 tillförs ytterligare cirka 35 000 kvadratmeter och på längre sikt kommer stora ytor att tillföras då projekten på Skeppsbron är klara.

Här kommer cirka 30 000 kvadratmeter lokalyta att skapas men det är osäkert när detta kan stå klart. Många av dessa projekt startas utan att hyreskontrakt är tecknade i lika stor grad som tidigare. Detta ökade byggande på spekulation i Göteborg ger en fingervisning om en ökad framtidstro och optimism om Göteborgs lokalmarknad.

Dessa projekt kommer att erbjuda effektiva och moderna lokaler anpassade till dagens behov vilket behövs då det i dag är en brist på detta. Historiskt sett så är hyresnivåerna i Göteborg stabila och sett i perspektivet att ytor tillförs på marknaden i takt med att efterfrågan ökar så är det troligt att hyresnivåerna inte justeras nämnvärt den närmsta tiden.

Vakansen i dessa ytor kommer troligen vara låg medan det blir tuffare att hyra ut i det äldre mindre moderna beståndet vilket troligen kan leda till att många fastighetsägare arbetar med att förädla sitt befintliga bestånd.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration