"Möt efterfrågan genom att bygga på spekulation"

Lager och logistik är en speciell del av hyresmarknaden – i vissa fall är hyrorna i befintliga logistiklokaler högre än för nybyggnation.Fredrik Jagersjö, logistiker och uthyrare på Colliers International, reder här ut begreppen och ger sin syn på logistikhyresmarknaden i Göteborg.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Emma Granberg


Vilka är de tydligaste trenderna på logistikhyresmarknaden i Göteborg för närvarande?


– Fler företag som är ute och söker lokaler idag har bättre koll på marknaden och därmed ställer de hårdare krav i sina förfrågningar. Oftast vet de vad som krävs för att en lokal ska vara effektiv för just deras verksamhet och fler och fler frågar efter en modern och relativt nybyggd lokal.

Kan du förklara fenomenet att det ibland kan vara högre hyror i det befintliga beståndet än på nyproduktion?


– Eftersom det är en bristvara med moderna vakanta logistikytor idag så tvingas den som söker den typen av yta till nybyggnation. Jag skulle vilja säga att nio av tio som kommer med förfrågningar önskar sin lokal inom tolv månader och har man inte påbörjat projekteringen så är det för lite tid för nybyggnation, och man tvingas därmed in på befintligt-marknaden.

- Har de dessutom en negativ inställning till längre kontraktstid så måste de söka befintliga lokaler då nybyggnation oftast kräver tioåriga hyresavtal. Eftersom så stor andel av de sökande tvingas ut på befintligt-marknaden ökar efterfrågan och det är det som styr hyresnivån vilket pressar upp den till liknande nivåer som nybyggnation och ibland till och med högre.

Göteborg betraktas allmänt som Sveriges bästa logistikläge. Vad krävs för att Göteborg ska behålla positionen och utvecklas som logistikstad?


– Jag tror att det kommer att vara viktigt att jobba med nya etableringsmöjligheter för att följa med i utvecklingen. På så sätt kommer kvaliteten på det totala beståndet att bli bättre då det i dag skiljer stort mellan våra befintliga och nybyggda lokaler. Den viktigaste delen i detta tror jag är att man kan anpassa sig och möta den majoritet av hyresgäster som söker moderna effektiva ytor men med korta ledtider genom att bygga på spekulation.

För Logistik-Göteborgs bästa; tycker du att statliga infrastruktursatsningar ska läggas på vägar eller järnvägar?


– Svår fråga, men det finns en hel del kvar att göra med vägarna i Göteborg och där ska man absolut satsa och tänka igenom bra lösningar. Men jag tror att man kommer bli tvungen att satsa på järnväg framöver då det kommer bli ett allt vanligare transportalternativ.

Vad för slags logistiklokaler finns tillgängliga i Göteborg i dag?


– De vakanser som finns idag är nästan bara i befintliga äldre lokaler, det finns något enstaka exempel som är nybyggt och tillgängligt. Flest vakanser skulle jag säga finns på Hisingen och absolut minst vakanser finns i södra Göteborg. Vad det beror på vet jag inte, troligen tillfälligheter. Även om det inte flödar av lokaler så finns det en hyfsad variation i storlek från små och upp till över 10 000 kvadratmeter.

Vad efterfrågas mest just nu?


– Den absolut största efterfrågan är på lokaler mindre än 2 000 kvadratmeter och majoriteten önskar tillgång till lokalerna inom ett år och gärna tidigare. De som frågar efter större ytor än 2 000 kvadratmeter vill gärna ha minst sju meter i takhöjd och ett flertal portar med stora rangerytor, en modern logistikanläggning helt enkelt.

Grovt sett, var ligger hyresnivåerna på logistik i Göteborg i dag?


– För att generalisera, som man egentligen inte bör göra, så ligger nivåerna på 600-700 kronor per kvadratmeter i de bättre lägena och ner mot 450-550 kronor per kvadratmeter i något sämre lägen. Självklart så skiljer det sig något beroende på standard men i stora drag så är det dessa nivåer det rör sig om.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration