Fibervägen 1

Lager, 3174 m2, Göteborg, Mölnlycke

Lagerlokal i nära anslutning till riksväg 40.

Välkommen till Fibervägen 1!

 

Vi har nu tillgängliga ytor på cirka 3 174 kvadratmeter, varav 440 kvadratmeter är kontorsutrymme. Det finns också möjlighet att utöka den ena byggnaden med minst 1000 kvadratmeter, med en maximal takhöjd på 8 meter.

 

De återstående lagerytorna omfattar ungefär 1650 kvadratmeter och är uppdelade på följande sätt

En verkstadsdel på cirka 259 kvadratmeter med en högsta takhöjd på 3,47 meter och en lägsta takhöjd på 2,7 meter. Här finns en smidesugn och en oljeavskiljare.

Den första lagerdelen är cirka 645 kvadratmeter stor med en högsta takhöjd på 5 meter och en lägsta takhöjd på 3,6 meter. Den har två portar som mäter 3,95 x 3,7 meter.

Den andra lagerdelen är ungefär 990 kvadratmeter stor med en högsta takhöjd på 5,8 meter och en lägsta takhöjd på 5 meter. Här finns också två portar, en som mäter 3,95 x 3,7 meter och en annan som mäter 4,55 x 3,7 meter.

I anslutning till lagerdelen finns ett mindre kontor om 165 kvm i bottenplan, samt omklädning och duschutrymmen.

 

Om ni har några frågor eller önskar att boka tid för visning är ni välkomna att kontakta oss.Takhöjd

8 mKontakta Annonsör

Alexander Olofsson

Alexander.Olofsson@revelop.se