Katarina Karlmark

Svenska Hus AB

Katarina Karlmark Katarina Karlmark


katarina.karlmark@svenskahus.se

Lediga lokaler


Visa alla lokaler

Karl Johansgatan 152

Karl Johansgatan 152

Lager, 100 m2, Göteborg

Förråd/Lager från 6-100 m² Förråds och lagerytor i olika storlekar mellan 6-100 kvm Förråds och lagerytor i olika storlekar mellan 6-100 kvm. Fastigheten låst och larmad kvälls/nattid.