FN-konferens i nya Textile Fashion Center

Borås är naturligtvis internationellt sett mest känt som en textilstad. Men staden har också andra kvaliteter – kretsloppsstaden Borås ligger så långt framme att den nyligen fick stå som arrangör av en FN-konferens med temat avfallshantering. text & bild: Nicklas Tollesson

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-10-09 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

FN-konferens. Waste to Value, en FN-konferens med temat avfallshantering hölls nyligen i Borås. "Det är första gången vi har en konferens av den här digniteten", säger Nanna Siewertz Tulinius, internationell näringslivssamordnare på Borås stad.
Bild: Nicklas Tollesson


FN-konferensen Waste to Value hölls i nya Textile Fashion Center på Simonsland 9–11 september.

Att konferensen hamnade här är naturligtvis en stor fjäder i hatten för Borås.

– Det är första gången vi har en konferens av den här digniteten. Jag gjorde en sökning och fick inte speciellt många träffar på FN-konferenser i Sverige överhuvudtaget, säger Nanna Siewertz Tulinius, internationell näringslivssamordnare på Näringslivsenheten på Borås stad.

Internationell förebild


Borås har länge legat i framkant när det gäller kretsloppsfrågor och ses som en internationell förebild. Bakom detta ligger ambitionen att ta till vara på alla energiflöden i Borås och förvandla dem till exempelvis fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. Målet är att skapa ett samhälle helt fritt från fossila bränslen.

Som ett led i detta har staden bland annat beslutat att uppföra ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken; en samlokalisering av avloppsreningsverk, avfallsanläggning, biogasanläggning och kraftvärmeverk som beräknas stå färdig år 2017.

Diskuterade hållbarhet


Borås unika kretsloppsmodell och dess internationella partnerskap Waste Recovery – med samarbeten i bland annat Indonesien, Brasilien, Vietnam och Moldavien – var ett par av sakerna som över 200 personer från 39 olika länder diskuterade under FN-konferensen.

En stor konferens om hållbarhet var en lämplig start för Textile Fashion Center – byggnaden i sig är ju ett exempel på hur en gammal fastighet, i det här fallet en fabriksbyggnad, görs om och återanvänds för nya ändamål. Den är dessutom certifierad som en Green Building.

– Textile Fashion Center betyder väldigt mycket för Borås. Det är ju trots allt som textilstad Borås är mest känt internationellt. Målet är att vara den ledande textil­staden i norra Europa, och den här anläggningen ger oss förutsättningar att bli det, säger Nanna Siewertz Tulinius.

Vilka länder är mest intresserade av Borås?

– Det finns ett väldigt stort intresse i Kina, och då är det näringslivsutbyten kring textilmarknaden de är intresserade av. Det var en delegation från Kina här före sommaren, och en delegation från Borås var där i vintras.

Utbrett nätverk


Inom kort förväntas kommunstyrelsen ta beslut om att Borås ska bli medlem i ett europeiskt samarbetsprojekt för städer med stor textil bakgrund.

– Det innebär att vi får tillgång till ett nytt diskussionsforum och ett utbrett nätverk.

Men Borås Stad arbetar också med internationella projekt som kan te sig något mer överraskande.

– Äldreomsorgen i Borås har ett samarbetsprojekt med Japan. Där drivs äldreomsorgen i högre grad privat.

Sök lokaler i Borås


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration