Tydligare handelsstråk stärker stadskärnan

Genom tydligare stråkbildning och ett djupare samarbete mellan fastighetsägare och Borås stad ska cityhandeln utvecklas. – Kan vi förstärka gatustråken och öka trivseln skapas möjligheter för ökad cityhandel, säger Erik Williamson, ordförande i Centrumfastighetsägare i Borås.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-10-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Tydligare stråk. Klusterbildningar är ett sätt att öka handelns omsättning och ett projekt kring detta genomförs just nu i Borås. "En butik kanske kan fördubbla sin omsättning om den pla- ceras på rätt ställe och får rätt grannar", säger CiB:s ordförande Erik Williamson, här vid stora torget, där framför allt de stora kedjorna finns.
Bild: Nicklas Tollesson


I våras inledde Centrumfastighetsägare i Borås (CIB), organisationen Fastighetsägarna och Borås City ett projekt som ska utveckla stråkbildningen i Borås City.

Efter två frukostseminarier med bland andra kommunala tjänstemän, kommunalråd, näringsidkare och handlare, har arbetet gått vidare med att ta fram en lämplig stråkindelning. Det hela ska till slut resultera i någon form av publikation.

Grundtanken bakom projektet är att klusterbildningar lockar fler kunder och ökar omsättningen – handel föder handel.

Rätt ställe


– En butik kanske kan fördubbla sin omsättning om den placeras på rätt ställe och får rätt grannar, konstaterar Erik Williamson.
Artikelbild

Erik Williamson ordförande i Centrumfastighetsägare i Borås
Bild: Nicklas Tollesson


Flera olika stråk har identifierats, utifrån vad som finns i områdena i dag och hur de bäst kan utvecklas framöver:
  • Allégatan – restauranger, ärendebetonad handel, "stop & go".
– Allégatan är vår paradgata. Här ska det vara hög puls, det ska finnas möjlighet till "stop & go", det ska alltså vara korta parkeringstider så att man ska kunna stanna för att hämta mat eller utföra andra snabba ärenden. Det finns också starka önskemål om att se över gatan och införa ett nytt cykelstråk.
  • Området runt Stora torget – shopping, konfektion, familj.
– Utifrån torget ska kraften i staden komma. Här finns de stora kedjorna, som H&M, Kappahl, Gina Tricot, Joy och Lindex. Det bör skapas förutsättningar för mer handelsytor, exempelvis en våning upp eller genom att konvertera ytor som i dag inte används alls.
  • Österlånggatan, Lilla Brogatan – märkesbutiker, flag store.
  • Runt Sandwalls plats – lite trendigare koncept, handel och restaurang.
– De här båda områdena hör ihop. Här finns redan i dag lite trendigare aktörer och det vill vi förstärka. Det går att ytterligare arbeta upp det här, till exempel genom att förbättra fasader, entréer och belysning.
  • Österlånggatan, från Skolgatan till Stora torget – service och caféer.
– Caféer och restauranger finns ju egentligen överallt, men här vill vi ytterligare öka klusterkänslan.
  • Områdena mellan Stora torget och Borås Wäfveris gamla kontor samt sydväst om högskolan (bland annat Yxhammarsgatan) – utvecklingsbara stråk.
– I och med utvecklingen som sker, inte minst genom Simonsland och Textile and Fashion Center, ut­ökas stadskärnan och det öppnas upp nya möjligheter att skapa nya spännande stråk.

Tanken är att utöka samarbetet mellan fastighets­ägarna när det kommer till nyetableringar – om det kommer en ny aktör ska man försöka placera aktören i rätt klusterbildning med goda grannar omkring.

– På lite längre sikt kommer hela staden Borås att gynnas av det här.

En gemensam väg


För att intensifiera etableringsarbetet har det skapats en etableringsgrupp, genom ett samarbete mellan CIB, Fastighetsägarna och näringslivsenheten på Borås stad.

– Arbetet har precis kommit igång och vi tror mycket på det här. Det handlar egentligen om att företag som vill etablera sig här och söker lokaler ska ha en gemensam väg in i Borås i stället för många olika. Den här gruppen vet vilka lediga lokaler som finns och kan föreslå rätt område eller rätt lokal.

Hur mår handeln i Borås City i dag?

– Det finns nästan inga vakanser när det gäller butikslokaler. Men det finns å andra sidan inte heller något speciellt stort inflöde av nya aktörer och det är förstås bekymmersamt. Förhoppningsvis kan detta förbättras genom etableringsgruppen som kommer att arbeta mer uppsökande.

– Men sammantaget skulle jag säga att Borås City mår ganska bra. Det är ständigt många aktiviteter på gång, nyligen genomfördes friidrotts-SM här, bland annat med kulstötningsfinalen på torget, nyligen genomfördes Kretsloppsveckan, sommaren 2015 kommer O-ringen, världens största orienteringsevenemang hit, med 30 000–40 000 människor som är här en hel vecka. Det händer mycket, och det är bara positivt.

Förutom att vara ordförande i CIB är Erik Williamson förvaltningsansvarig för Harry Sjögrens Boråsbestånd. Harry Sjögren, som är ett dotterbolag till börsnoterade Castellum, är en av de största fastighetsägarna i centrala Borås.

Vad händer inom Harry Sjögren i Borås?

– Vi har nyligen färdigställt 9 000 kvadratmeter höglager åt Ericsson i Viared och 2 000 kvadratmeter åt Logistikpalatset vid Knalleland. Vi har två tomter som vi kan bebygga, Snödroppen i City där vi kan bygga cirka 3 000 kvadratmeter kontor och i Kyllared har vi möjlighet att bygga 4 000–5 000 kvadratmeter.

– Vi har också ett samarbetsavtal med AB Bostäder i det stora projektet Vitsippan vid Pinocchiostatyn. Vi ansvarar för de kommersiella delarna i projektet. Detaljplanearbetet pågår och om man får ekonomin i projektet att gå ihop kan det bli byggstart under 2014. Det rör sig om ett 70-tal lägenheter i ett minst 24 våningar högt hus. Det blir kommersiella lokaler i de nedre våningarna, kanske 7 000–8 000 kvadratmeter.

Sök lokaler i Borås


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration