Stockholms hamnar bygger för hela 2000-talet

Stockholms Hamnar ska anpassas för de kommande hundra åren. Tre stora utvecklingsprojekt är nu igång.
– Jag är helt övertygad om att sjöfarten kommer att växa, säger Henrik Widerståhl på Stockholms Hamnar.

Skriven av Therese Aronsson 2012-02-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Hamnverksamheten i Stockholm har pågått så länge Stockholm har funnits, eller egentligen tvärtom. Det var hamnen som var grunden för staden som växte fram för 750 år sedan. I dag finns kajanläggningar kvar som är upp emot 150 år gamla. Strömkajen nedanför Grand Hôtel som byggdes 1860, varifrån Vaxholmstrafiken går, ska nu renoveras. Landhöjningen med fyra millimeter per år gör att lutningen mellan kajen och vattnet har blivit för brant. Ett annat problem som höjningen medför är att det gamla pålverket kommer upp ovanför vattenytan, får kontakt med syre och börjar ruttna.

– Under arbetet med renoveringen har man hittat gamla vrak som arkeologerna nu undersöker. Det tyder på att det har varit sjöfart här länge, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar ägs av Stockholms stad och består av tre hamnbolag. I norr, 100 kilometer från Stockholms city, ligger Kapellskär. Det är en hamn för rorogods, den typ av gods som rullas på med lastbil eller släp. Här sker många transporter till Finland och Estland. Härifrån går även passagerarfärjorna till Åland.

Sammanlagt har Stockholms hamnar 12,5 miljoner passagerare per år, vilket gör dem störst i Östersjön.

Passagerarfärjor och frakt


Från de centrala hamnarna Värtahamnen och Frihamnen går passagerarfärjor till Finland, Tallin, Riga och St Petersburg. De centrala hamnarna har i dag även fraktverksamhet. I Frihamnen finns en containerhamn och på Loudden en oljehamn. Till de centrala hamnarna räknas även kajerna inne i city, som bland annat utnyttjas av Vaxholmsbolaget och Skärgårdstrafiken.

Stockholm är Sveriges största kryssningsdestination med 260–270 anlöp varje år.

Den tredje delen är hamnen i Nynäshamn, söder om Stockholm, där passagerarfärjorna till Gotland går. Hit kommer även många fraktfartyg från Lettland och Polen.

– Det ger synergier att ha tre hamnar. Det breddar våra möjligheter och vi täcker ett stort geografiskt område, vilket ger kunderna valmöjlighet, säger Henrik Widerståhl.

"Oerhört viktiga"


Han berättar att Stockholms Hamnar främst är en importhamn av bland annat konsumtionsvaror som mat, kläder, skor och tv-apparater.

– 90-95 procent av alla varor som kommer till Sverige kommer sjövägen. Stockholms Hamnar är oerhört viktiga för att säkra varutillförseln.

Artikelbild

Passagerartrafiken bidrar med shopping för 5,5 miljarder kronor i Stockholm varje år, ger 4 200 jobb och fyller sju hotell varje dag året om.


Även passagerartrafiken betyder mycket för stadens näringsliv. Turisterna spenderar 5,5 miljarder kronor i staden varje år, ger 4 200 jobb och fyller sju hotell varje dag året om.

– Stockholmsregionen växer absolut fortast i hela Sverige. 2030 beräknas vi ha växt med ett helt Göteborg. Varubehovet för dem som bor här och för dem som kommer att flytta hit växer. Samtidigt växer handeln kring Östersjön. Både Ryssland och baltstaterna har en stark utveckling, vilketgör att hamnkapaciteten är väldigt viktig, säger Henrik Widerståhl.

Ett problem i dag är att fraktfartygen växer och dagens infrastruktur är inte anpassad efter det. Därför pågår nu tre stora utvecklingsprojekt i hamnarna.

Det största är Norvikudden i Nynäshamn. Där ska det byggas en helt ny hamndel med kombinerad container- och ro-rohamn. Hela den centrala containerhamnen ska sedan flyttas dit. Hamnen kommer också att ha en järnvägsanslutning när den öppnar.

– Det är ett väldigt viktigt projekt. Liksom vi i dag har hamnar som är över hundra år gamla bygger vi nu för hela 2000-talet. Vi kommer att ta hänsyn till tillväxten, fartygen som blir större och miljöfrågorna som blir allt viktigare.

Flytten av containerhamnen från Frihamnen möjliggör byggandet av stadsbyggnadsprojketen Norra Djurgårdsstaden. Nuvarande Värtahamnen flyttar ut i vattnet och därmed kan ytor lämnas till stades. Den markyta som skapas för den nya hamnen blir lika stor som den gamla, men mer effektiv.

"Sjöfarten kommer att växa"


Även i Kapellskär kommer hamnarna att byggas ut eftersom det i dag är kapacitetsbrist. De kajlägen som finns ska förbättras och ett nytt ska byggas.

– Jag är helt övertygad om att sjöfarten kommer att växa. Det är ett effektivt sätt att transportera varor, både vad gäller ekonomi och miljö. Dessutom är sjövägarna gratis och kräver inget underhåll. Det finns inte heller det kapacitetsproblem som finns på vägar och järnvägar. Att bygga nya järnvägar tar tid och är enormt dyrt. EU har i ett så kallat "White paper" lyft fram att sjöfarten kommer att ha en viktig roll framöver, säger Henrik Widerståhl.

Utbyggnaderna av hamnarna innebär en satsning på flera miljarder kronor. Inom tio år kommer alla tre projekt att stå klara.

– Visionen är att uppfylla ägarnas krav på att trygga varuförsörjningen i och med att Stockholm växer. Vi vill även utveckla Stockholm som turistmål.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration