"Alviks Torg allt attraktivare"

Andreas Wik på Brostaden och Maria Mastej på Savills om läget i Bromma.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-05-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Andreas Wik.
Bild: Brostaden


Andreas Wik, fastighetschef, Brostaden


Hur ser du på hyresutvecklingen i Bromma?
– Brostaden har fastigheter i Brommaområdet Mariehäll som ligger mellan Ulvsunda­vägen, Bälstaån och Annedal. Mariehäll präglas av kontors- och industrifastigheter byggda mellan 1950 och 1990.
– Mariehäll genomgår nu en stor förändring. Många av de gamla fastigheterna utmed Bällstaån rivs nu för att göra plats för nya bostäder. Uppblandningen med bostäder bidrar med mer service och allmän uppsnyggning i området. Nyligen öppnade tvärbanan sin senaste sträckning mellan Alvik och Solna Station genom Mariehäll. Hyresutvecklingen i området har varit god och kommer sannolikt fortsätta att öka i takt med att vakansgranden sjunkit de senaste två åren. Hyresskillnaden mot intilliggande Sundbyberg och Solna är fortfarande stor och har varit en stark orsak till den sjunkande vakanssituationen i Mariehäll. På sikt kommer skillnaden att utjämnas.

Tycker du att något saknas i Bromma i dag som skulle öka intresset för stadsdelen ytterligare?
– Många kommersiella fastigheter i Bromma ligger i området Ulvsunda industriområde. Detta område är präglat av en brokig blandning av verksamheter, till ­exempel bilhandel, verkstäder, lättare industri, yrkesbutiker samt vanlig kontorsverksamhet. Fastigheterna är i lite äldre skick och en uppsnyggning av området skulle höja statusen.

Hur ser du på er roll i Bromma?
– Vi vill fortsätta att investera i vårt fastighetsbestånd i Mariehäll och framför allt höja kvaliteten på fastigheterna exteriört. Vi vill även få in mer service i området.

Vilken är er största lediga lokal i Bromma?
– Vi har nyligen fått in ett vakant kontor om cirka 2 000 kvadratmeter.
Artikelbild

Maria Mastej.
Bild: Savills


Maria Mastej, uthyrningschef, Savills


Hur ser du på hyresutvecklingen i Bromma?
– Bromma har överlag haft en relativt stabil hyresutveckling. Under senare tid har området kring Alviks Torg med sitt citynära läge och goda allmänna kommunikationer lyckats profilera sig som ett attraktivt etableringsalternativ för allt fler företag och verksamheter som söker kontorslokaler i tullnära lägen. Den positiva trenden med ett ökat intresse för området återspeglas tydligt i de senast tecknade hyresavtalen där vi ser stigande hyresnivåer och starkare hyresflöden. Vidare medför omvandlingsprojekten i Ulvsunda att utbudet av lager- och lättindustrilokaler minskar, vilket rimligen bör leda till en positiv hyrestrend inom detta segment, men även för kontor på sikt.

Tycker du att något saknas i Bromma i dag som skulle öka intresset för stadsdelen ytterligare?
– Med hänsyn till det stora tillskottet av bostäder i Bromma samt att fler arbetsplatser skapas ställs krav på ett större och mer varierat serviceutbud från de som arbetar och bor där, med allt från restauranger, caféer, shopping, träningsmöjligheter och annan närservice. En förutsättning för att området ska bibehålla och öka sin attraktivitet för företag som verkar i eller vill etablera sig i Bromma är att fastighetsägarna fortsätter och förstärker sitt arbete med att tillskapa och utveckla närservicen i de direkta närområdena.

Hur ser du på er roll i Bromma?
– Savills kommer även fortsättningsvis genom sin strategiska rådgivningsverksamhet inom uthyrning, transaktion, värdering och förvaltning bistå fastighetsägare att öka värdet på sina fastigheter och hitta de mest lönsamma affärerna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration