Full fart på nya Kungsleden

Ny ledning, ny strategi och ett delvis nytt bestånd – det har hänt mycket i Kungsleden det senaste året. Bolagets regionchef Nicklas Arfvidsson berättar här om nya Kungsleden i Göteborg.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-05-13 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Högt tempo. Det händer mycket på Kungsleden. Bolagets förvärv från GE Capital Real Estate har höjt kontorsandelen i Göteborgsbeståndet från 7 till 34 procent. "Vi är inne i en mycket spännande fas", säger Nicklas Arfvidsson, regionchef på Kungsleden i Göteborg.
Bild: Nicklas Tollesson


Redan kort efter att Biljana Pehrsson tillträdde som ny vd den 1 september förra året presenterade hon en jätteaffär: Kungsleden köpte fastigheter av GE Capital Real Estate till ett värde om cirka 5,5 miljarder kronor över hela Sverige, varav en miljard kronor i Göteborgsregionen.

Strax innan hade Kungsleden presenterat sin nya strategi som i stora drag gick ut på att Kungsleden, som traditionellt hade varit ett transaktionsinriktat ­bolag, nu skulle fokusera mer på att bygga upp ett långsiktigt förvaltningsbestånd. I stället för att fastighetsbeståndet skulle vara utspritt över landet skulle det koncentreras till ett antal prioriterade områden.

Spännande fas


I Göteborg växte Kungsledens bestånd med ett 30-tal fastigheter – och fyra medarbetare – i och med GE-affären.

– Det händer mycket hos oss, och allt har inte satt sig än. Vi är inne i en mycket spännande fas. Affären innebar att vi äntligen fick ett rejält fäste i Göteborg. Vi hade länge velat ha det – vi tror mycket på Göteborg – och nu fick vi det på en gång, konstaterar Nicklas Arfvidsson.

Tidigare bestod Kungsledens Göteborgsbestånd mest av lager- och industrifastigheter. I och med GE-affären ökade andelen kontor från 7 till 34 procent. En ökad andel kontor var också en del av den nya strategin.

Men beståndet är långt ifrån klart i och med GE-affären.

– Vi är inte lika transaktionsinriktade som tidigare, men vi kommer att genomföra en hel del transaktioner för att bygga upp det bestånd vi vill ha. Med GE-­paketet fick vi en del innerstadsfastigheter som vi kommer att sälja vidare, bland annat Antikhallarna. Det är fastig­heter som passar många andra, men som är för låg­avkastande för oss.

Nya lösningar


– Vi vill istället bygga upp kluster i andra områden, som exempelvis Högsbo. Där har vi nu cirka 90 000 kvadratmeter och är en av de större fastighetsägarna. Där kan vi nu verkligen erbjuda våra hyresgäster nya lösningar om de behöver växa eller minska sina ytor. Andra områden vi tycker är attraktiva är Bäckebol/­Tagene/Backaplan på Hisingen och Mölndalsåns ­dalgång mellan Mölndals centrum och Korsvägen.

Kungsledens vakansgrad i Göteborgsområdet ligger på cirka tolv procent, men om man räknar bort gamla Kungsbacka Graphics (29 000 kvadratmeter) är den nere på strax under nio procent.

– Vi har diskuterat Kungsbackafastigheten med en tänkt hyresgäst i ungefär ett år och är i slutförhandlingar nu. Det kan bli så att de tar hela fastigheten och att vi dessutom bygger ut med ett antal tusen kvadratmeter.

Hur beskriver du annars efterfrågan på lokaler i Göteborg?

– Ganska bra, men det är inget extremt tryck. Före­tagen är försiktiga och har lärt sig att göra sin hemläxa ordentligt. De vet vad de efterfrågar och processerna tar oftast ganska lång tid. Men vi tycker att den här utvecklingen är bra, det viktiga är att vi verkligen hittar rätt lokal till rätt hyresgäst.

Vad utmärker Kungsleden bland alla fastighets­bolag?

– Vi värdesätter verkligen relationerna med hyresgästerna. Fastigheterna är bara ett redskap som behövs för att bygga relationer. Vi vill ha enkla och okomplicerade relationer och har delegerat ansvaret långt ut i organisationen för att kunna ta snabba beslut. Vi har väldigt kompetent och engagerad personal, vilket verkligen behövs för att kunna ha riktigt bra kontakt med hyresgästerna.

– Något annat som utmärker oss är att vi har en väldigt hög andel kvinnor i ledningen. Fyra av sju styrelse­ledamöter är kvinnor och sex av tio i bolagsledningen. Det visar att vi är ett modernt företag som ligger i framkant också i jämställdhetsfrågor, vilket inte minst är viktigt för att kunna attrahera kompetent personal.

Slutligen, vad är det bästa med att arbeta på Kungsleden?

– Det är att vi har påbörjat den här förändringsresan. Det händer väldigt mycket och det sker i ett väldigt högt tempo.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration