Ny riktning för Kompassen

Arkaden, Perukmakaren – och nu också Kompassen. Vasakronan fortsätter att modernisera sina cityhandelsfastigheter i Göteborg.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-05-12 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Nytt och modernt. Tiden har sprungit ifrån gallerior som Kompassen, och Vasakronan tycker nu att det är dags för en rejäl uppgradering. I höst inleds arbetet som ska vara avslutat i början av 2016.
Bild: Vasakronan


Omgörningen av Arkaden stod klar till julen 2012, och kvarteret Perukmakaren färdigställs nu i dagarna.

Till hösten inleder Vasakronan en välkommen omgörning också av gallerian Kompassen.
Artikelbild

Kristina Pettersson Post
Bild: Vasakronan


– Tiden har sprungit ifrån den här typen av gallerior. Nu gör vi istället om Kompassen till något som liknar ett klassiskt gatuhandelsläge. Samtliga butiker kommer att ha entréer från gatan, säger Kristina Pettersson Post, regionchef för Vasakronan i Göteborg.

Detta innebär att varje enskild butik synliggörs på ett annat sätt än i dag, vilket leder till en mer attraktiv handelsplats, både för besökare och handlare.

Större butiksytor


Vasakronan fortsätter också arbetet med att utveckla gatustråken längs Fredsgatan. De befintliga arkaderna på Kyrkogatan och Östra Larmgatan byggs in, vilket innebär att butiksytorna blir större.

Man kommer också att göra ny butiksyta av mycket av den gemensamma runda ytan i gallerian – bara själva Fredsgatan blir kvar som allmän yta.

– Vi tar också bort en våning på gångarna ovanför, så att takhöjden blir högre, säger Kristina Pettersson Post.

Kommer nya Kompassen att byta koncept innehållsmässigt också?

– Vi arbetar efter en målbild där efterfrågan hos dagens konsument styr. Vi jobbar med många olika aktörer och det finns ett stort intresse för området.

Totalt skapas 900 kvadratmeter ny butiksyta på handelsplatsen, som sammanlagt kommer att omfatta närmare 8 000 kvadratmeter handel.

Att ni går vidare betyder att ni är nöjda med moderniseringarna av Arkaden och Perukmakaren?

– Ja, det är vi. Cityhandeln är viktig för oss och för Göteborg som helhet. Målsättningen är att utveckla citykärnan till en plats där människor och företag trivs och vill vara.

Omgörningen planeras vara klar i början av 2016.

Kontoren i fastigheten kommer inte att påverkas av omgörningen.

Vasakronan har en byggrätt på Kompassen som gäller påbyggnad av cirka 1 600 kvadratmeter kontor, men man kommer inte att gå igång med den byggnationen just nu.

– Vi tittar på möjligheter där också, men än så länge avvaktar vi.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration