Utvecklar levande och trygga bostadskvarter

JM bygger bostadsrätter med kommersiella lokaler i bottenvåningen och säljer dem omgående. Eller rättare sagt; före byggstart. – Men vi förvaltar fastigheten i två år för att övergången ska bli så smidig som möjligt, säger Ulrika Lundgren, fastighetsutvecklare inom JM:s kommersiella bestånd i södra Sverige.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-03-02 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Utvecklare. I Lomma fungerar JM som en stadsutvecklare. Bolaget har hittills byggt 500 lägenheter och lika många återstår att bygga.
Bild: JM


JM:s fokusområde ligger på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen som till exempel storstads- och universitetsområden. I Öresundsregionen har JM fastigheter eller pågående projekt i Malmö, Lund, Helsingborg och Lomma. Den sistnämnda orten, strax norr om Malmö, har länge sneglat avundsjukt mot grannkommunen i norr, Bjärred. Men sedan något år tillbaka klingar Lomma minst lika snyggt som Bjärred i folks öron, vilket JM i och med utvecklingen av Lomma Strandstad har en del i.
Artikelbild

– Vi har byggt omkring 500 bostäder i Lomma och vi ska bygga lika många till. Det nya stråket blir som en förlängning av centrum mot vattnet med lägenheter och kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Tidigare låg en asbestfabrik i området och här har vi faktiskt fungerat lite som en stadsbyggare och det är jag stolt över. Tidigare såg man knappt havet, men det gör man nu, säger Ulrika Lundgren, som till och med är ord­förande i centrumföreningen i Lomma.

Säljer innan byggstart


Vi sitter i JM:s kontor på Jörgen Kocksgatan, ett stenkast från Malmö centralstation.

Ulrika Lundgren berättar att JM:s bestånd skiljer sig något mellan storstadsregionerna när det gäller kommersiella lokaler. I Stockholm arbetar fler med kommersiella lokaler, medan man i Öresundsregionen främst bygger kommersiella lokaler i bottenplan på ­bostadsrättshus. Och innan byggstart säljer man fastigheten till en bostadsrättsförening. Men för att minimera risken för inkörningsproblem så behåller JM förvaltningen av ­husen i två år efter inflyttning.

– Det underlättar för föreningen på många sätt och de kan i lugn och ro tillsätta en boendestyrelse när alla har flyttat in. Försäljning av alla lägenheter och uthyrning av lokaler sköter JM, som också garanterar lokalhyran i två år. Vi köper in och ser till att fastighetsförvaltningen fungerar och gör de kompletteringar och besiktningar som krävs när fastigheten står klar, berättar Ulrika Lundgren.

Pågående projekt


På Drottninggatan i Helsingborg bygger JM Kvarteret Böljan som, när det står klart, ska bli två punkthus med totalt 50 lägenheter. I Malmö fortsätter utvecklingen av Dockan där JM nu bygger Högmastens kvartershus som blir det högsta huset i området med tolv våningar. Planen är att ha en marin verksamhet i bottenplan. Även längs Hyllie boulevard utvecklar JM bostäder och i Lund har bolaget renoverat delar av det gamla sockerbrukets industrilokaler för kontor, butiker och bostäder.

– Det är väldigt inspirerande att vara med i dessa projekt där man får utveckla centrala delar av en stad. Dels ska området vara levande, dels ska det vara en trygg plats som inte blir ödslig kvällar och helger. I de renoverade sockerbrukslokalerna hyr till exempel Studie­främjandet som är där sent på kvällarna och även helger, det skapar trygghet.

Vad gör er unika som hyresvärd?

– Är man ute efter mindre butiker i nybyggda stads­delar eller områden så kan man med fördel vända sig till oss. Fördelen med en mindre kommersiell lokal hos en bostadsrättsförening är bland annat att det inte krävs någon insats. Bostadsrättsföreningarna vill ha hyresgäster som tänker långsiktigt. Man är inte i första hand ute efter högsta möjliga hyra, utan en passande verksamhet. Detta gäller kanske i synnerhet på mindre orter. Ibland görs omfattande anpassningar av lokaler för en viss verksamhet, ofta är det då en lite större lokal. Då brukar avtalet skrivas innan JM säljer fastig­heten.

Hur ser framtiden ut i Öresund?

– När det gäller lägenheter så var det som trögast i december 2012. Förra året gick det bättre och 2014 ser ut att bli ännu bättre. Sen är det lite olika när det gäller bostäder och lokaler, men beträffande vårt lilla segment av lokaler så ser det positivt ut. Det är stor ­efterfrågan både i Lomma, Lund och vid Dockan. Men jag har hört att bolagen med större kontorsfastigheter har det tuffare. Det är ju till exempel så att kommuner i dag jobbar för att få bort bilarna från centrum och det gynnar inte dessa aktörer.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration