Brommaplan står inför en totalförvandling

850 lägenheter, kontor, galleria och en ny bussterminal. Det är mycket på en begränsad yta. En utmaning väntar JM i Bromma. – Det är mycket som ska in i nya Brommaplan, vilket gör arbetet komplext. Det är både svårt och roligt, säger Simon Backe, projektchef på JM med ansvar för de kommersiella delarna av nya Brommaplan.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-03-09 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Framtid. En vy över det kommande Brommaplan. Till höger syns kontorsbyggnaden som kommer att byggas först.
Bild: JM


I den nya översiktsplanen som klubbades 2012 har Brommaplan av Stockholms stad utpekats som en plats med särskild tyngdpunkt. Brommaplan är en myllrande och välbesökt knutpunkt med både tunnel­bana och bussterminal. Upptagningsområdet för det lokala centrumet är enormt, men det är trångt och rörigt, enligt Simon Backe. Bussterminalen är inte ­separerad från fotgängarna, vilket betyder att människor springer över bussfilerna. Och den lilla parkeringsplatsen framför den välbesökta Ica-butiken fylls upp till bredden redan tidigt på förmiddagen, en vardag.

Vi står framför Hotell Scandic Bromma, vars fastighet JM förvärvade för tre år sedan, och ser ut över bussterminalen och parkeringen.

Kommer jämnas med marken


– Ser du groparna i asfalten, höjdskillnaden? Det ser inget vidare ut. För att vara en så attraktiv plats så lämnar den en del övrigt att önska. Det är ju nästan gångavstånd härifrån till centrum, påpekar Simon Backe.
Artikelbild

Simon Backe
Bild: Henrik Ekberg


JM äger tre fastigheter i området; förutom byggnaden med hotellet även McDonalds-huset samt den byggnad som rymmer Medborgarhus och Ica-butik. JM har även markanvisning på bussterminalen.

– Det betyder att vi hanterar hela området. Alla byggnader kommer att jämnas med marken för att ge plats åt nya Brommaplan.

Det är ett stort och svårt projekt som ska genomföras under de närmaste åren. Under marknivån blir det parkeringsplatser för handel och service och i markplan en ny galleria med omkring 14 000 kvadratmeter handelsyta. Ovanför gallerian ska sedan bostads­husen byggas, som kommer att bestå av sju kvarter och rymma 850 lägenheter. Där vi nu sitter vid hotellets foajé blir det inlastningszon till handeln. Den nuvarande bussterminalen kommer att ersättas med en ny och ­betydligt längre på samma plats med vänthall inomhus. Mellan McDonalds, som också ska rivas, och Drottningholmsvägen kommer en kontorsfastighet på tolv våningar att resas med en uthyrningsbar kontorsyta på cirka 7 700 kvadratmeter.

– Första etappen blir kontorsfastigheten, dit vi flyttar över hyresgäster som nu sitter i lokaler som ska rivas. Vi ser i första hand att det blir vårdverksamheter i huset, men den ska byggas som ett flexibelt kontorshus med butiker i bottenvåning, berättar Simon Backe.

Väntar på tillstånd


När byggnationen kan påbörjas beror på när detaljplanen för området klubbas. Anledningen till att det har dragit ut på tiden beror på reningsverket som ligger på andra sidan Drottningholmsvägen. Beslut finns på att verket ska avvecklas och tanken är att det större reningsverket i Henriksdal ska ta hand om avloppsvattnet från Bromma, men ännu är inte alla tillstånd för detta klara.

– Vi kan inte göra något förrän beslut finns om reningsverket. Men så fort det är löst börjar vi bygga och då räknar vi med 1,5 års byggtid för kontorsfastig­heten. Därefter fortsätter vi här vid hotellet med infart och inlastning till gallerian. Sen blir det etappvis härifrån bort mot det nya kontorshuset.

Lediga lokaler i Stockholm


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration