"Vi anser att regionen står sig väl"

Frida Åkesson på Klövern och Louise Appelros på Kungsleden om lager- och logistikläget i Öresund.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Frida Åkesson.
Bild: Klövern


Frida Åkesson, affärsenhetschef Malmö, Klövern


Hur ser efterfrågan på lager- och logistiklokaler ut just nu i Öresund?
– Det Klövern kan erbjuda i Öresund i kategorin lager- och logistiklokaler är mer av typen lager än logistik. Vi känner att efterfrågan på denna typ av lokaler har en ganska jämn tillströmning. Vi har en hel del intressenter så vi jobbar kontinuerligt med dessa ytor.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling av lager- och logistikmarknaden?
– Att det på strategiska lägen skapas en genomtänkt infrastruktur på lång sikt. Det krävs även att denna infrastruktur möjliggör flera olika former av transportmedel så att möjligheterna inte begränsas.

Hur står sig Öresundsregionen som logistik­område?
– Vi anser att regionen står sig väl. Läget ligger som en central knutpunkt med närheten till kontinenten. Det finns även en infrastruktur som gör att det är smidigt att ta sig både norr- och söderut.

Hur ser du på er roll i Öresund?
– Vår avsikt är att växa i storstadsregionerna. En av dessa regioner är Öresund. Så vår roll i Öresund kommer att bli viktigare och starkare här eftersom vi vill verka nära våra kunder.
Artikelbild

Louise Appelros.
Bild: KungsledenLouise Appelros, uthyrare, Kungsleden


Hur ser efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ut just nu?
– Efterfrågan på mindre lager- och logistiklokaler runt 3 000–7 000 kvadratmeter är ganska stark och har varit så de senaste åren. Det som efterfrågas är moderna lager- och logistiklokaler i bra kommunikationsområden med få pelare, bra takhöjd, goda in- och utlastningsmöjligheter och bra utomhus­ytor. Många av befintliga lager- och logistiklokaler är ganska ålderstigna och omoderna vilket har gjort att det har börjat byggas nya anläggningar i till exempel Stora Bernstrup och Fosie.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?
– Fosie är fortfarande det mest efterfrågade lager- och logistikläget men vi har börjat märka en efterfrågan på lager- och logistiklokaler i Stora Bernstrup, men då handlar det i första hand om nybyggda ­lokaler.

Hur står sig Öresundsregionen som logistik­område?
– Öresundsregionen står sig starkt med sitt geografiska läge och sin goda infrastruktur. Till exempel järnvägstrafiken med Malmös godsbangård, som är det största järnvägsnavet i södra Sverige. Vi har Inre och Yttre Ringvägen och internationella vägnät kring Malmö för lastbilstrafiken. Betydelsefull är också närheten till Kastrup som är dominerande på flygfrakt i norra ­Europa. En av Sveriges största godshamnar finns även i Malmö.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas som logistikstad?
– Naturligtvis behöver vi få en positiv utveckling av konjunkturen, men det är också viktigt att man fortsätter att investera i infrastrukturen och att det planeras område för lite större lager- och logistikanläggningar i bra kommunikationsområde.

Hur ser du på er roll i Öresund?
– Vi har arbetat fram vårt nya varumärke som kommer att förena Kungsledens långa erfarenhet på marknaden med vårt nyskapande tänk. Med vårt fastighetsbestånd möjliggör vi ett konstant flöde, genom att kunna erbjuda vakanta ytor med flexibla lokaler till rätt prisnivå där kundens önskemål står i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med att se över våra fastigheter ur en miljösynpunkt genom att sänka driftkostnaderna. Vi vill fortsätta att stärka vår position i de områden där vi i dag har våra "kluster" genom att förädla befintliga fastigheter och hitta möjliga utvecklingsprojekt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration