Culture Casbah ska knyta samman Malmö

200 bostäder, 30 lokaler, en tågstation och ett spektakulärt höghus. Culture Casbah kommer att betyda mycket för Rosengård. – Det här är en unik satsning som inte har gjorts i något annat miljonprogramsområde i landet, säger Terje Johansson, vd på MKB Fastighets AB.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-02-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det 22 våningar höga Tornet, som blir själva symbolbyggnaden för Culture Casbah, kommer att rymma bostäder, kommersiella lokaler och publika ytor. Det blir även platsen för MKB:s nya huvudkontor.
Bild: MKB


MKB satsar tillsammans med Balder, Heimstaden och Victoria Park 500 000 kronor för att utreda förutsättningarna för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Som inte kan genomföras någon annanstans i landet än i Malmö, enligt Terje Johansson.

– Malmö är en stad utan geografiska barriärer, en samlad stad med andra geografiska förutsättningar än till exempel Stockholm och Göteborg, säger han och fortsätter:

– Att vi är fyra aktörer som tar ett samlat grepp gör det också lättare att genomföra projektet. Ju bredare engagemang desto bättre.

500 bostäder årligen


MKB har ett stort fokus på nyproduktion av bostäder och från och med nästa år ska 500 bostäder byggas årligen. Culture Casbah omfattar byggnation av cirka 200 nya bostäder och omkring 30 kommersiella lokaler. Själva symbolen för projektet blir det 22 våningar höga huset som kommer att rymma såväl bostäder, lokaler som MKB:s nya huvudkontor. I dag sitter det kommunala fastighetsbolaget på Adlerfelts väg i Rosengård. I förslaget som har tagits fram på hur Tornet ska utformas löper en "offentlig trappa" upp genom hela byggnaden, förbi grönytor och mötesrum, till de publika ytorna längst upp i huset. Bakom den spektakulära byggnaden står den danska arkitektfirman Lundgaard och Tranberg, som 2013 vann priset Best Futura Project vid Mipim-mässan i Cannes för sin skapelse. Projektet prisades för sin utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation.

– Arkitekturen i Rosengård är extremt likartad. Tornet kommer att bryta den likriktningen med sitt oregelbundna formspråk. Även de lägre husen som ska byggas längs gång- och cykelstråket i Rosengård kommer att tillföra mer liv och rörelse med olika boendeformer, andra planlösningar, gröna terrasser och så vidare, säger Anna Wiking, utvecklingsstrateg på MKB.

Mer levande och vitalt


I Rosengård finns det i dag 22 000 folkbokförda personer. Men exakt hur många som egentligen bor i stadsdelen är oklart, enligt Anna Wiking som berättar att Culture Casbah kommer att göra Rosengård mer levande och vitalt.

– Man ska få känslan av att man bor i en storstad och inte i ett miljonprogramsområde. Butikerna ska bli fler längs gång- och cykelstråket, ett torg ska skapas ungefär mitt i Rosengård och de många så kallade säckgatorna ska öppnas upp. Tidigare har vi förbättrat belysningen längs med gång- och cykelbanan så att man nu tryggt kan ta sig ända till Möllevången.

I ett av MKB:s konferensrum visar hon på en karta över Malmö hur staden ska växa innanför Yttre Ringvägen. Men också hur västra och östra Malmö ska kopplas samman med Kontinentalbanan, som ska få flera stationer. Bland annat i Rosengård.

– Det är en viktig pusselbit för att förverkliga Culture Casbah och beslut i den frågan fattas troligtvis inom ett år.

Öka rörlighteten


Kontinentalbanan trafikerar i dag enbart godståg, något tillstånd för persontrafik finns inte. En stopp i Rosengård skulle öka rörligheten både till och från stadsdelen och koppla ihop stadens stationer. Victoria Park är det enda av de tre privata aktörerna som äger fastigheter i stadsdelen.

– Vi har alla ett intresse av att utveckla Malmö i allmänhet och Rosengård i synnerhet. Tillsammans får vi bättre förutsättningar för att göra det på både kort och lång sikt, vilket kommer att öka tryggheten och trivseln för alla boende i områdena, säger Peter Strand, vd på Victoria Park.

Just nu pågår arbetet med planprogrammet och därefter kommer detaljplanearbetet att påbörjas. Byggnationen av Culture Casbah kommer att delas upp i tre etapper.

– Men exakt när bygget kan påbörjas och när allt står klart är svårt att svara på i dagsläget, säger Anna Wiking.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration