Nu mäts besöksantalet på innerstadsgatorna

Drottninggatan och Kyrkogatan har ungefär lika många besökare. Södra Larmgatan och Vallgatan har ungefär dubbelt så många. Och Kungsgatan har dubbelt så många som Södra Larmgatan.
Det vet man nu – tack vare kamerorna som har satts upp på olika ställen i innerstaden.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Lisa Dickson Dolietis på Innerstaden Göteborg leder arbetet med att mäta besökarantalet på nio olika ställen i innerstaden. "Det här är ett pilotprojekt. Det har inte gjorts i så här stor skala i någon svensk stadskärna tidigare", säger hon.
Bild: Nicklas Tollesson


Det sitter just nu värmekameror på nio olika ställen i innerstaden. Deras uppgift är att mäta hur många människor som rör sig runt om på stadens gator.

– Det här är ett pilotprojekt. Det har inte gjorts i så här stor skala i någon svensk stadskärna tidigare, säger Lisa Dickson Dolietis, projektledare på Innerstaden Göteborg.

Bakgrunden är att man inte tidigare har vetat exakt hur många besökare innerstaden har haft.

– Det finns siffror från Göteborg & Co som kan härröras till turistsäsongerna, men de säger inte så mycket om exakt antal besökare på gatorna just i city.

Tre anledningar


Så i mars i år gav Fiva – Fastighetsägarna inom vallgraven – Innerstaden Göteborg i uppdrag att undersöka hur man kunde gå vidare. En förstudie gjordes och i höstas sattes kamerorna upp. Ett dussin fastighetsägare och Trafikkontoret står bakom finansieringen.

Lisa Dickson Dolietis ser tre huvudsyften:

1. Stadsutveckling. Vad händer när man genomför olika ändringar i stadsbilden?

– Nu kan vi göra före- och efteranalyser. Hur påverkas besökarantalet på Kungsgatan när man inför trängselavgifter? Nästa år ska Korsgatan byggas om till gångfartsområde och få en ny markbeläggning. Hur påverkar det? Det är jätteintressant.

2. Vid etableringsfrågor.

– Nu kommer man att kunna se hur många personer som rör sig på de olika gatorna, vilket kan påverka exempelvis var en butikskedja väljer att etablera sin verksamhet. Siffrorna kan också vara ett bra stöd i exempelvis hyresförhandlingar.

3. Vid evenemang.

– När vi genomför evenemang i innerstaden kan vi lätt mäta hur många besökare vi har haft. Det första provet var invigningen av nya Kungsgatan 11-11 2011, då vi hade 27 000 besökare på Kungsgatan, ungefär dubbelt så många som en vanlig fredag.

Per timme


Statistiken går lätt att bryta ner i besökare per vecko­dag och till och med per timme.

– Flest besökare är det på fredagar och lördagar, ungefär 25–30 procent. Måndag till torsdag har ungefär 15 procent per dag och söndagssiffran är 8 procent. På vardagarna är besökstoppen under lunchtid, mellan klockan 12 och 13, och på helgerna mellan 14 och 15.

Sammanlagt registrerades nästan två miljoner personrörelser under november månad. En halv miljon personer rör sig i veckan i citykärnan innanför Vallgraven. En tredjedel av dessa rör sig på Kungs-gatan. Övriga gator har mellan 30 000 och 60 000 besökare per vecka.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration