Rosenlund ska blomstra igen

En gång i tiden blomstrade rosenfälten runt området som därför fick namnet Rosenlund.
I dag förknippas området mer med otrygghet och sexhandel än med rosor.
Men nu ska det bli ändring på det.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I framtiden ska väderskydden vara bortbyggda, mer människor ska röra sig i området – och den illegala sexhandeln ska förhoppningsvis försvinna från Rosenlund.
Bild: Nicklas Tollesson


Väderskydden, eller arkaderna, längs med Rosenlundsgatan ses som en stor orsak till att Göteborgs synliga sexhandel har bedrivits här. Fastighetsägarna i området har i ett par år planerat att bygga bort dem, och detaljplanen som tillåter detta förväntas klubbas i februari eller mars.

I december drogs projektet "Ett blomstrande Rosenlund" igång. Det handlar om ett brett samarbetsprojekt, delvis finansierat av EU, som syftar till att göra Rosenlund till ett trevligare och mysigare område.

– I dag upplevs området som otryggt och mörkt, man vill ogärna gå där. Det här vill vi ändra på genom att få mer verksamheter och människor till området, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på Trygg vacker stad, som driver projektet.

Trevliga sittplatser


Man kommer att genomföra ett flertal åtgärder för att göra området mer attraktivt för näringsidkare och flanörer. Inte minst handlar det om att göra ytorna närmast Vallgraven mer tillgängliga.

– Vi vill skapa ett naturligt stråk utefter vattnet, med en ny markbeläggning, grönska och trevliga sittplatser, ungefär som man har gjort vid Pedagogen. Det ska bli en fortsättning på det stråket ner mot Esperantoplatsen. Parkeringsplatsen vid Rosenlundsplatsen ska minskas, bara en tredjedel av p-platserna kommer att vara kvar. Det finns gott om parkeringsplatser i p-husen intill, säger Ingvar Brattefjäll.

S-formad gångbro


Nya cykelparkeringar ska anläggas och det finns också planer för en lekplats.

Dessutom planeras för en S-formad gångbro över Vallgraven, för att ytterligare knyta samman kajstråken och öka personflödet genom Rosenlund. Planerad byggstart är om ungefär två år.

Det finns också planer på att bygga ett antal våningar med bostäder ovanpå de befintliga kontorshusen i Rosenlund. Samtliga fastighetsägare på norra sidan av Rosenlundsvägen är inne på att bygga på sina hus, vilket skulle leda till ytterligare folkliv i området.

Men planerna på bostäder ligger några år fram i tiden.

Projektet "Ett blomstrande Rosenlund" är ett samarbete mellan Trygg vacker stad (trafikkontoret, park- och natur och stadsbyggnadskontoret), stadsdelsförvaltningen Centrum, social resursförvaltning, Innerstaden Göteborg och de berörda fastighetsägarna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration