Röster om Hyllie

Två fastighetsägare i Hyllie om läget i området.

Skriven av Lina Baldenäs och Nicklas Tollesson 2009-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Gisela Bosco | chef kommersiella lokaler, MKB


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Hyllie?
− Det kommer att bli en fantastisk knutpunkt, ett regionalt nav med närhet både till kontinenten och, genom Citytunneln, till Malmö City. Det är också extremt lättillgängligt för bilar.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
− Utifrån det som är planerat skulle jag säga att initialt är det vanlig detaljhandel, event och sport som kommer att lockas dit men även kontorisering där verksamheten kräver en lätt pendling.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Hyllie?
− Hyllie kan få en rätt tuff resa till en början, det kommer att bli ett starkt regionalt kommunikationsnav men jag tror inte att området kommer visa sin fulla potential förrän Västra Hamnen och Dockan är fullt utbyggt och överetablerad.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Hyllie ännu mer attraktivt?
− Jag tror att man måste tänka mer på social hållbarhet och småskalighet samt försöka bygga ihop området med staden. Det behöver växa ihop med staden för att vara en naturlig del av den. Man behöver arbeta mer med "härlighetsvärdena"; vad skall göra denna plats unik förutom god kommunikation för att öka attraktiviteten?

Har ni några projekt på gång i Hyllie?
− Nej, men vi arbetar mycket med förstärka våra närliggande områden Kroksbäck och Holma både med upprustning och förtätning.

Göran Gunnesson | projektkoordinator, Parkfast


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Hyllie?
− Det finns inget som logistiskt kan mäta sig med Hyllie; två ringvägar, närheten till Öresundsbron, Citytunnelstation med sex minuter till centrum och åtta minuter till terminal 3 på Kastrup, bussterminal med direkt-, region- och stadsbussar, 7 000 parkeringsplatser …

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
− Företag med behov av ett framskjutet läge, som vill profilera sig i Malmös stadsdel och ha alla fördelar av att personal, kunder och leverantörer snabbt och enkelt kan ta sig till och från Hyllie.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Hyllie?
− När Citytunneln öppnar på senhösten 2010, med över 300 tåg per dygn, då det 1 500 p-platser stora parkeringshuset är klart, när den nära infrastrukturen är klar med infarten från Annetorpsvägen, då kommer Hyllie att vara Malmös nya nav.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Hyllie ännu mer attraktivt?
− Jag tror att Vägverkets skyltning från yttre ringvägen och vid anslutningarna från E6 norr/E65 öster där Vägverket är ansvarigt, skulle underlätta och göra trafikflödet till Hyllie ännu smidigare i framtiden.

Ni står bakom Malmö Arena. Vad gör ni anslutning till denna framöver?
− Vi startar inom kort att uppföra träningshallen i direkt anslutning i Arenans norra gavel. Den skall stå klar i maj nästa år. Därefter planeras ett hotell i Arenans förlängda västra fasadlinje och kontor på motsatta östra sidan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration