"Ett fantastiskt läge"

Midroc Property Development är ett av företagen som håller på att utveckla Hyllie. Bolagets informationschef Karin Skiöld ger här sin syn på området.

Skriven av Lina Baldenäs och Nicklas Tollesson 2009-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Midroc planerar bland annat en ny mässanläggning i Hyllie. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart nästa höst.

− Mässan kommer att börja byggas direkt efter det, så att den första etappen kan stå klar under 2011. Vår samarbetspart Easy Fairs kommer att arrangera den första mässan efter årsskiftet 2011/2012.

Mässanläggningen kommer att bestå av en mässhall, servicelokaler, konferensavdelning och kontor. I anslutning till mässhallen kommer ytterligare lokaler uppföras för kontor, handel och service. Vi räknar med att samarbeta med Malmö Arena avseende evenemangsplanering, restaurangverksamhet och nyttjande av ytor.

Midroc har också två kvarter söder om den nya östvästliga gatan som leder in från Pildammsvägen till Hyllie.

− I dessa kvarter är det planerat för en högre bebyggelse i upp till sex våningar ut mot gatan och en lägre bebyggelse i två till tre våningar mot kvartersgränderna. Det blir i huvudsak bostäder i dessa kvarter, men även en del butikslokaler ut mot östvästliga gatan. Det blir både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter i Midrocs kvarter. Bostäderna kommer att uppföras år 2012–2014.

Vilka är de viktigaste etableringsfördelarna för företag i Hyllie?


− Hyllie har ett fantastiskt läge. Kommunikationsmöjligheterna är unika. Det är lätt att ta sig till och från Hyllie oavsett om man bor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn. Med flyg så finns hela världen inom räckhåll. När den nya broförbindelsen över Fehmarn Bält är klar så kommer möjligheten att resa snabbt med tåg att förändras.

− Det blir en dynamisk plats med många besökare till både Emporia, Malmö Arena och den framtida mässanläggningen.

− Hyllie kommer att präglas av en internationell atmosfär. Precis som Västra Hamnen kommer Hyllie att bli symbol för den dynamiska Öresundsregionen. Här finns framtidstro och här kommer intressanta möten och affärsmöjligheter att skapas!

Vilka typer av företag lockas hit?


− Eftersom Hyllie är ett så stort utvecklingsområde så kommer det att finnas plats för företag i olika branscher och av olika storlekar. Det blir en spännande mångfald av företag. En typ av företag som säkerligen kommer att etablera sig i Hyllie är de som har starkt behov av att placera sitt kontor nära flygplats, Europaväg och tågförbindelse. Läget kommer att passa stora huvudkontor bra.

Hur ser framtidsutsikterna ut?


− Hyllie är ett prioriterat utvecklingsområde i Malmö. Stadsdelen kommer att utvecklas till en plats där det finns drivande krafter för tillväxt. Platsen kommer att bli gränsöverskridande. Samtidigt är Hyllie ett mycket stort utvecklingsområde. Här kommer en helt ny stadsdel att växa fram. Utvecklingen kommer därför att följa den allmänna konjunkturcykeln, vilket resulterar i att byggnationen emellanåt kommer att ske i ett lugnare tempo. Vi räknar med att utbyggnaden ökar i takt med att Västra Hamnen blir alltmer färdigutvecklad.

Vad kan förbättras för att göra Hyllie ännu mer attraktivt?


− Hyllie blir en komplett stadsdel med utbyggd service i form av handel, förskolor och skolor, rekreationsområden och en vattenpark. Som ett komplement till Malmö Arena kommer också en träningsanläggning att uppföras. Det är svårt att sia om eventuella förbättringar. Kommunen har i samarbete med aktörerna i Hyllie arbetat fram planer för området. Ytterligare förslag för att öka områdets attraktivitet kommer troligen efterhand.

− De deltagande parterna har en hög ambitionsnivå att utveckla Hyllie med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i fokus. Miljöprägeln kommer att vara ännu starkare än i Västra Hamnen. En del av de lösningar som kommer att väljas får säkerligen premiär i Hyllie. Hyllie blir då "Först ut"!


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration